אודות שיתופים

ארגון שיתופים פועל להרחבת השפעה חברתית בישראל, באמצעות יצירת שיתופי פעולה בין המגזר העסקי, הציבורי והשלישי בישראל. אסטרטגיות הפעולה המרכזיות שלנו כוללות יוזמות לאומיות במודל קולקטיב אימפקט, שולחנות עגולים יזומים על ידי משרדי ממשלה ומרחבי השפעה למנכ"לים חברתיים. 

 • תחום ניהול חברתי ב"שיתופים" עוסק בקידום ובחיזוק ההשפעה החברתית של מנכ"לים מהמגזר השלישי. התחום פועל לטובת "בניין הכוח" של מנכ"לים חברתיים באמצעות פורום שיתופים למנכ"לים, הטמעת תפיסות הניהול החברתי במסגרות נבחרות ומתן מענה מקצועי לפניות מנכ"לים.

  להמשך
 • תחום פילנתרופיה ב"שיתופים" פועל לקידום פילנתרופיה ישראלית רחבה, אפקטיבית ובעלת השפעה על השיח הבין-מגזרי לקידום סוגיות חברתיות, ועל פיתוח תרבות הנתינה בישראל.

  אסטרטגיות ההשפעה של "שיתופים" מאפשרות הזדמנות להתנסות בחוויה פילנתרופית מעשית, מעשירה ומחוללת השפעה על מגוון של בעיות חברתיות מרכזיות בישראל ברמה הלאומית.  

  להמשך
 • תחום שיח בין מגזרי ב"שיתופים" עוסק בהפעלה ופיתוח של שולחנות עגולים בינמגזריים ביוזמת הממשלה ובשיתוף נציגים מהמגזר העסקי-פילנתרופי והחברה האזרחית. העשייה של התחום מלווה בבניית תשתיות וכלים לניהול שיח מורכב בין מגזרי

  להמשך
 • תחום קולקטיב אימפקט ב"שיתופים" עוסק בקידום מודל קולקטיב אימפקט כאסטרטגיה מרכזית להשפעה חברתית ברמה הלאומית. במסגרת התחום אנו פועלים בשני ערוצים: האחד, כארגון שידרה המוביל ומנהל יוזמות קולקטיב אימפקט. השני, קידום הלמידה של מתודולוגיות קולקטיב אימפקט כפי שפותחו בארה"ב, ופיתוח כלים וידע הנדרשים להתאמתן לתרבות ולחברה בישראל.
  להמשך
מודעה -
מודעה -
מודעה -
מודעה -
Created by Cinabu