שיתופים | למידה וייעוץ 


למידה וייעוץ

 

למידה וייעוץ

מיומנו הראשון פעלנו בשיתופים לחיזוק ההשפעה החברתית של המגזר השלישי בישראל על ידי מתן כלים מקצועיים וליווי מנכ"לים חברתיים במגוון דרכים. בין השאר פיתחנו והפעלנו מסגרות למידה ייחודיות, כגון פורום שיתופים למנכ"לים חברתיים, המגרש, המכון הישראלי לפילנתרופיה, ועוד.

הענקנו ייעוץ וליווי מקצועי למנכ"לים חברתיים, והטמענו את תפיסת הניהול החברתי שפותחה בשיתופים, במגוון מסגרות נבחרות בישראל. כיום אנו מתמקדים בפיתוח יכולות ומתן כלים להשפעה חברתית משותפת עבור מנהלים בכירים מכל המגזרים.

 

כמה ממסגרות הלמידה שהפעלנו והכלים שפיתחנו עד היום

 

למידע נוסף ניתן לפנות למנהלת תחום למידה וייעוץ בשיתופים, ליאת גוברין: liat@sheatufim.org.il