שיתופים | שיטת העבודה שלנו 


שיטת העבודה שלנו

מובילים ומקדמים תהליכי שיתוף בעלי ערך עבור משרדי הממשלה וגורמים ציבוריים

ארגון שיתופים מסייע מאז 2008 לתהליכי השיתוף בעבודת משרדי הממשלה ומוביל יוזמות לאומיות במודל קולקטיב אימפקט. אנחנו מסייעים למשרדי הממשלה למקד את המשימה, למפות את הגופים הרלוונטיים, "להביא אותם לחדר", ללמוד איתם ומהם ולצאת עם תכנית יישומית להמשך עם שותפים חדשים.

המתודולוגיות החלוציות ושיטות הפעולה הייחודיות שפותחו בשיתופים לאורך השנים, משלבות ניהול תהליכים מעולמות תוכן שונים, לכדי תוצר מדיד ואפקטיבי.

עשינו כברת דרך ארוכה עם מגוון משרדי ממשלה כגוף המסייע לניהול תהליכי השיתוף הממשלתיים, דרך שבנתה אמון ויכולות בניהול תהליכי שיח לצד ביסוס של תפיסת השיתוף והבין-מגזריות בישראל.

השיטה שלנו

השיטהשלב א׳ – תכנון תהליך השיתוף ותיאום כלי שיתוף
• מיקוד הנושא וצורכי המשרד מהתהליך
• מחקר, איסוף הידע ולמידה על פעולות דומות שנעשו בתחום בארץ ובעולם
• תיאור התוצרים הרצויים מהתהליך
• מיפוי וניתוח משתתפים רלוונטיים
• הגדרה של טווח השיח
• הגדרת מרחב השיתוף הרצוי (משרדי, בין-משרדי, בין-מגזרי, הציבור הרחב)
• תיאום ציפיות והגדרת תפקיד הגוף המסייע
• תוצר שלב התכנון הינו תוכנית לתהליך השיתוף.

שלב ב׳ – התנעת תהליך השיתוף
• הכרזה על תהליך השיתוף
• גיוס משתתפי התהליך, תיאום והגדרת ציפיות
• עיצוב מנגנוני קבלת ההחלטות – הקמת צוות מוביל / ועדת היגוי

שלב ג׳ – ניהול תהליך השיתוף והנחייתו
• עבודה בצוותים / ליווי והנחיה של צוותי שיתוף
• גיבוש תוצרים ישומיים
• סיוע בהפעלת מוצרי השיתוף
• בקרה ודיווח למשרד המזמין

שלב ד' – סיכום והטמעה: הפיכת הידע לאפקטיבי עבורכם
• כתיבת מסמך הטמעה (מתווה עבודה, שותפים ואחריות, כלי מעקב והערכה)
• תוכנית שיווק, פרסום, יחסי ציבור של התהליך ותוצריו בשיתוף הגורם
במשרד שיוביל את היישום
• כתיבת מסמך סיכום והפקת לקחים מהתהליך