שיתופים | מיצג קולקטיב אימפקט 


קולקטיב אימפקט – מיצג חווייתי

גישת קולקטיב אימפקט (Collective Impact) הוצגה לראשונה לעולם בארה"ב בשנת 2011. היא מיושמת מאז בהצלחה גוברת והולכת במדינות רבות וגם בישראל, הן כגישה והן כמודל פעולה יישומי לפתרון בעיות חברתיות מורכבות.

נקודת המוצא טמונה בהבנה כי לצורך פתרון בעיה חברתית מורכבת יש הכרח לרתום את כלל בעלי העניין מהמגזר החברתי, הציבורי, העסקי, האקדמיה והפילנתרופיה, לטובת גיבוש מטרות, יעדים ועקרונות פעולה משותפים, שיקדמו שינוי מערכתי. לשם כך מגדיר המודל את תפקידו הייחודי של ארגון השדרה – ארגון ייעודי שמאגד, תומך, מניע ודואג כי כל הגורמים הרלוונטיים יתאספו, יתחברו ויפעלו באופן מתואם ומבוסס נתונים ומידע.

מאז 2013 יוזם ומוביל שיתופים מהלכי קולקטיב אימפקט בישראל, בהם הוא משמש כארגון השדרה. מטרתנו להביא לשינוי מערכתי מהותי ברמה הלאומית בסוגיות חברתיות כואבות ומורכבות, ולהוות בית לקולקטיב אימפקט. במסגרת זו אנו מפתחים גם ידע וכלים יישומים ומלווים מהלכים נוספים שמתקיימים בארץ באמצעות המודל ובהשראתו.