שיתופים | בית שיתופים נפתח מחדש לאירוח קבוצות 

בית שיתופים נפתח מחדש לאירוח קבוצות

בית שיתופים נפתח מחדש לאירוח קבוצות

08.04.2021

אחרי תקופה ארוכה (מדי) בה נאלצנו לסגור את בית שיתופים בפני קבוצות עקב הגבלות הקורונה, משמח לפתוח שוב את הדלתות לקהילות החברה האזרחית! ארגוני מגזר שלישי, פילנתרופיה, שותפויות חברתיות והתארגנויות אזרחיות מוזמנים ליהנות שוב מהשימוש במתקני בית שיתופים לטובת מפגשים, כנסים, סדנאות וימי עיון, בעלות סמלית. כל הפרטים פה: https://bit.ly/3rXZvYi

פתחנו