שיתופים | חידוש הפעלת תהליכי השיתוף במשרד החינוך 

חידוש הפעלת תהליכי השיתוף במשרד החינוך

חידוש הפעלת תהליכי השיתוף במשרד החינוך

10.01.2018

אנו שמחים לעדכן כי לאחרונה, חידשנו את עבודתנו עם משרד החינוך, כגוף המפעיל של תהליכי השיתוף במשרד. זאת לאחר הזכייה במכרז שפרסם המכרז במהלך שנת 2017. ב-27.12.18 התקיימה לראשונה מליאה בנוכחות מנכ"ל המשרד שמואל אבוהב. במליאה התקיים שיח עם נציגי המגזר השלישי ונידונו הנושאים הבאים בהם יעסוק השיח הבין מגזרי במשרד. למידע נוסף על תהליכי השיתוף שקיימנו עם משרד החינוך לחצו כאן