שיתופים | כנס Champions for Change 2020 

כנס Champions for Change 2020

כנס Champions for Change 2020

01.11.2020

השתתפה וסיכמה: טל ילון, מנהלת שותפויות ושוויון הזדמנויות, יוזמת 5פי2

מהו מקומם של ארגוני קולקטיב אימפקט וארגוני מגזר שלישי אחרים בעת משבר עולמי, וכיצד מכתיב המשבר שינויים באופני ההתנהלות שלהם? שאלות אלו ואחרות נידונו בכנס הבינלאומי Champions for Change 2020, בו היתה לנו הזכות להשתתף בספטמבר האחרון. בכנס השתתפו נציגות ונציגים מכ-20 מדינות, מובילים של ארגוני שדרה וחברים בצוותים של יוזמות קולקטיב אימפקט.

השיח המקצועי בשלושת ימי הכנס סיפק גם התבוננות ערכית על המשבר, מתוך הזווית של פגיעותן של האוכלוסיות השונות, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות – בהן ממוקדת עבודתם של רבים מהארגונים השותפים. בין הקולות שעלו, צפה גם ביקורת על המציאות טרום עידן הקורונה, כמציאות שאין לחזור אליה – כזו המתאפיינת בין היתר בחוסר שוויון, ניתוק חברתי, חמדנות וגזענות. נקודת מבט זו רואה במשבר שאנו חווים בימים אלו הזדמנות ליצירת מציאות חדשה, שתהיה מותאמת לכלל חלקי האוכלוסייה והטבע המקיפים אותנו.

 

שקף 1

 

כהמשך של שיח זה, הודגש ערך ההוגנות (Equity), שהוצג כערך ראשון מבין שמונת עקרונות הפעולה של קולקטיב אימפקט. כמו כן, סומנו מרחבים מתרבים לפעילות קולקטיב אימפקט בעת משבר:

שקף2

 

שתי דילמות סומנו כדילמות העיקריות שעלו בעת המשבר בקרב גופי יוזמות משותפות:

האחת – המתח שבין מענה מהיר לצרכים העולים באופן ישיר מהמשבר, לבין נקיטת פעולות להן קדם תהליך סדור, שאיננו נחפז (כפי שמתנהל בתהליך טבעי במסגרת יוזמות קולקטיב אימפקט).

השנייה – המתח שבין היענות לצרכים אקוטיים העולים מהמשבר ודורשים מענה מיידי, לבין הצמדות למטרות המקוריות ארוכות הטווח של היוזמה ולמשימות הנגזרות מהן.

הרצאה מחדשת ומרתקת היתה זו של פול שמידט, אשר הציע הוספת מרכיב שישי – תרבות של מנהיגות, אל חמשת הרכיבים המוכרים של מודל קולקטיב אימפקט. שמידט הדגיש כי ההובלה ברשת קולקטיב אימפקט אינה שמורה רק למעטים. משמעות ההובלה היא לקיחת אחריות על מטרות משותפות, ועל פעולה תוך שיתוף חברי היוזמה הנוספים, כדי להוביל ליישום ערכים שייצרו מחויבות בקרב עוד גורמים.

שקף3

עוד על קולקטיב אימפקט ומהלכים משותפים בפורטל הידע שלנו