שיתופים | מפגש ראשון של תכנית – פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות 

מפגש ראשון של תכנית – פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות

מפגש ראשון של תכנית – פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות

23.12.2015

חשיבה דירקטוריונית 23.12.2015 

מנהל הקרן מוביל את התכנון האסטרטגי של הקרן הפילנתרופית, כדי להשיג את ההשפעה החברתית המוגדרת בחזון הקרן. למנהל יחסי גומלין משמעותיים עם הדיקרטוריון של הקרן מצד אחד, ועם דיקרטוריונים של מקבלי המענקים מצד שני. איריס שטרק – סגנית נשיא לשכת רואי החשבון בישראל- ניהלה שיח על אחריות דיקרטוריונית, על דילמות המלוות חשיבה דירקטוריונית וחידדה את תפקיד מנהל הקרן בהקשר זה. הקבוצה עסקה בניתוח התפקיד שמילא דירקטוריון בית החולים הדסה במשבר האחרון של בית החולים כמקרה בוחן.