שיתופים | מפגש רביעי של תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות 

מפגש רביעי של תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות

מפגש רביעי של תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות

24.02.2016

ניהול היחסים עם מקבלי המענקים 24.2.2016

מנהיגות משמעה ניהול מערכות יחסים מוצלחות והשפעה על אנשים. מנהל קרן מוביל מערכות יחסים מגוונות עם קהלים שונים. מעניין, חשוב ורגיש במיוחד הוא ניהול מערכת היחסים עם מקבלי המענקים, וזאת בשל הנחת חוסר האיזון התפיסתי הבסיסי המאפיין יחסים אלה. מנהל קרן נדרש לאפיין, לתחזק, ולפתח מערכות יחסים שונות, וגם לדעת לסיים אותן בכבוד. ניהול יחסים מתחיל עם זיקוק תפיסת תפקיד אישית. אמירה רביב הנחתה את המשתתפים לשאול את עצמם: מה המחוייבות שלי לקשר? עד כמה יש לי חופש אישי לעצב את הסגנון האישי שלי? האם חלקי בקשר הוא "טיפוח"? "פיקוח"? "התערבות?", "הצפת שאלות?" האם אני מודע לאופן שבו אני מתקשר ? איך מיומנויות ההקשבה שלי? ומה הם סגנונות של השפעה המתאימים לי וניהול מערכות היחסים השונות שלי?