שיתופים | מפגש שלישי של תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות 

מפגש שלישי של תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות

מפגש שלישי של תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות

03.02.2016

מפגש שלישי –  ניהול סיכונים 3.2.2016

ניהול סיכונים אירגוני הוא מדע ואמנות חדשים יחסית. בעולם משתנה באופן מהיר ותדיר, מצבים שנחשבו בעבר לבעלי סיכון נמוך מתגלים במפתיע כמצבים בסיכון גבוה. כתוצאה, שאלת ההכנה לשינויים בלתי צפויים והתמודדות עם השינוי הפכה מהותית מתמיד והיא דורשת מהמנהל הכנה והערכות קפדנית. דר' משה ויילר, מרצה וחוקר בטכניון ויועץ לארגונים ומוסדות בנושא ניהול סיכונים, סייע למשתתפים לנתח את סוג הסיכונים העומדים בפני קרן פילנתרופית – בעיקר אלה הקשורים למדיניות חלוקת המענקים, כיצד להכין את הדיקרטוריון למצבי סיכון, וכיצד למזער סיכוי לנזק מצד אחד, אך לעודד מגמות של חדשנות מצד שני.