שיתופים | מפגש שני של תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות 

מפגש שני של תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות

מפגש שני של תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות

11.01.2016

ניהול חדשנות 11.1.2016

העולם סביבנו משתנה ללא הרף. חדשנות הינה סם החיים לקיימות. היא מאפשרת הסתגלות לתנאי סביבה חדשים ולהתמודדות עם אי-ודאות. על מנהל הקרן מוטלת האחריות לזהות חדשנות חברתית המייצרת ערך איכותי, ולהתמודד עם האתגרים וההזדמנויות הכרוכים במימונה ובשימורה. ד"ר איל בנימין, ייזם חברתי סדרתי וראש המתחם ליזמות במכללה האקדמית תל אביב-יפו, הוביל את הסדנא, תוך הצגה וליבון סוגיות של זיהוי ההבדלים בין סוגי החדשנות, זיהוי התכונות הנדרשות לעידוד חדשנות, ומדוע קשה למצוא ולמצות אותה.