שיתופים | רשמים מכנס Collective Impact Action Summit 2021 

רשמים מכנס Collective Impact Action Summit 2021

רשמים מכנס Collective Impact Action Summit 2021

02.05.2021

שמחנו על ההזדמנות לקחת חלק בכנס Collective Impact Action Summit 2021, אשר התקיים השנה במתכונת וירטואלית.

בין היתר, קיבלנו טעימה מהתחום המרתק והמורכב של מדידה והערכה של מהלכים משותפים – פיתוח, יישום והטמעה של מדידה משותפת במהלך קולקטיב אימפקט. המושב בו השתתפנו נקרא Adapting the Collective Impact Model and Evaluation Approach to Statewide and Regional Initiatives

המושב עסק בפרקטיקה של תהליכי איסוף נתונים וידע כבסיס לקבלת החלטות, כהזדמנות להצגת סטטוס והישגים של המהלך וכן כדרך לוודא התקדמות של תהליכי השינוי ברמת המערכת וברמת המוטבים.

השקף הבא, מתוך המצגת, מתאר את הרכיבים השונים בעבודת נתונים במהלך קולקטיב אימפקט:

  1. תשתית ידע –  איסוף מידע, ניתוח ויצירת דוחות קבועים
  2. תשתית עבודה – בניית מערכת לאיסוף נתונים משותף
  3. תהליכי עבודה – שימוש יעיל ואפקטיבי בנתונים
  4. תפקיד גוף השדרה בהחזקת תשתית התומכת במדידה משותפת

 

מדידה2

 

את החלק התיאורטי של המושב העביר Junious Williams, יועץ בכיר מהקולקטיב אימפקט פורום. בנוסף, ניתנו שתי דוגמאות ליוזמות נרחבות של קולקטיב אימפקט בתחום התמודדות עם מחלת האיידס – דוגמה אחת התמקדה ביוזמה רחבה של המדינה להנגשת דיור לאנשים החיים עם HIV, הדוגמא השנייה התמקדה ביוזמה רב-מדינתית בדרום ארה"ב לטיפול בהיקף השירותים הניתנים לחולי ונשאי HIV.

 עוד כלים ומאמרים בנושא קולקטיב אימפקט בספרית הידע שלנו

תקציר בעברית של הספר – האם גישת קולקטיב אימפקט עובדת?

מחקר: When Collective Impact Has Impact: A Cross-Site Study of 25 Collective Impact Initiatives