שיתופים | שיתופידע מס' 3: מקומו של המגזר השלישי במהלכים משותפים 

שיתופידע מס' 3: מקומו של המגזר השלישי במהלכים משותפים

שיתופידע מס' 3: מקומו של המגזר השלישי במהלכים משותפים

10.09.2019

chart_TransToGovtFramework_592x592השפעה חברתית משותפת נוצרת כאשר שחקנים מגוונים מכל המגזרים פועלים יחד לטובת מטרה משותפת. עצם המפגש הרב-מגזרי חשוב ומשמעותי, והוא תנאי ליצירת הערך המשותף, אולם לצד החיבור ביניהם ובתוכו, למדנו מניסיוננו כמה חשוב להכיר במקומו הנפרד של כל מגזר, על היתרונות, המאפיינים והאתגרים הייחודיים שלו. ברוח זו, בחרנו להקדיש את השיתופידע הנוכחי למקומו של המגזר השלישי במהלכים משותפים, ולהאיר זרקור על נקודת מבטו בתוך ואל מול פעולה בין מגזרית במודלים שונים. 

לקריאה לחצו כאן