שיתופים | שיתופידע מס' 4 - על הובלה וניהול של מהלכים משותפים 

שיתופידע מס' 4 - על הובלה וניהול של מהלכים משותפים

שיתופידע מס' 4 - על הובלה וניהול של מהלכים משותפים

13.11.2019

nestaמעצם טבעו, כל מהלך משותף שמערב מגוון שחקנים מהמגזר הציבורי, החברתי, והעסקי הוא בהכרח מהלך מורכב. הצלחתו תלויה בין השאר ביכולת של מי שעומדים בראשו לייצר שותפות רחבה במציאות בין-ארגונית ובין-אישית לא פשוטה, ולהתמודד עם אתגרים מתמשכים של בניית אמון, יצירת הסכמות בין מגוון רחב של בעלי עניין, הנעה ללא סמכות, השפעה על מדיניות ועוד. בעוד שביוזמות מסוג קולקטיב אימפקט אחראי לכל אלו "ארגון השדרה", במהלכים משותפים שמיישמים אסטרטגיות אחרות כגון תהליכי שיתוף בממשלה הוא ייקרא "הגוף המסייע" או "הגורם המפעיל". כך או כך, מדובר בישות נפרדת מכל שאר בעלי העניין במהלך המשותף, שתפקידה להוביל את כולם יחד להגיע למטרה המשותפת. בגיליון זה בחרנו להתמקד בנקודת המבט של ארגון השדרה, על מופעיו השונים, ולהאיר זרקור על היבטים שונים הכרוכים בעבודתו.

לקריאה לחצו כאן