שיתופים | תהליכי שיתוף במשרד מבקר המדינה - מה חדש 

תהליכי שיתוף במשרד מבקר המדינה - מה חדש

תהליכי שיתוף במשרד מבקר המדינה - מה חדש

01.04.2019

בחודש שעבר הייתה לנו הזכות להציג את תהליכי השיתוף שהובלנו בשלוש השנים האחרונות עם צוותי העבודה של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בכנס הבינלאומי המשותף השלישי לארגוני מבקר המדינה של אירופה ואסיה – EUROSAI ASOSAI.

בכנס השתתפו מעל 130 נציגים מ-42 מדינות, שקיבלו הצצה לתהליך השיתוף שקיימנו בנושא טיפול המדינה בקשישים סיעודיים.

במהלך תקדימי הוכנסו תובנות תהליך השיתוף בדו"ח הביקורת. בעקבותיו אומצו כלי השיתוף ככלי משלים לתורת הביקורת ואף הוכנסו לתכנית ההכשרה המקצועית במשרד המבקר.

עוד בהקשר זה – לאחרונה פורסם דו"ח ביקורת בנושא התחבורה הציבורית בישראל, שחשף כשלים והזנחה רבת שנים בתחום. במסגרת תהליך הביקורת, זכינו ללוות תהליך שיתוף ציבור חדשני ורחב, שכלל שאלון דיגיטלי עליו השיבו כ-20,000 ישראלים שחווים מדי יום על בשרם את מצוקת הפקקים, הצפיפות, האיחורים והמחסור בזמינות של אמצעי תחבורה ציבורית יעילים. במקביל קיימנו גם מפגשים פיזיים עם אוכלוסיות ייעודיות שנפגעות במיוחד מכשלים בתחבורה הציבורית. ממצאי הדוח זכו לחשיפה נרחבת באמצעי התקשורת.