ממשיכים להוביל את תהליכי השיתוף במשרדי הממשלה 

ממשיכים להוביל את תהליכי השיתוף במשרדי הממשלה!

ממשיכים להוביל את תהליכי השיתוף במשרדי הממשלה!

22.01.2017

אנחנו שמחים לפתוח את שנת 2017 עם הבעת אמון נוספת מצד ממשלת ישראל – במכרז החשב הכללי אשר תוצאותיו התפרסמו לאחרונה, זכה ארגון שיתופים להמשיך ולהוביל את תהליכי השיתוף במשרדי הממשלה בישראל גם בשנים הבאות.

מאז 2008 ליווינו מעל 25 תהליכי שיתוף עבור משרדי ממשלה, בהם השתתפו בכירים רבים מהממשלה, מהמגזר העסקי-פילנתרופי ומהחברה האזרחית וכן אלפי משתתפים במעגלים רחבים.

את תוצאות תהליכי השיתוף הללו ניתן לראות כיום בשטח בהשפעתם על חקיקה ועל החלטות ממשלה, ובבניית מודלים חדשניים של מעורבות הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות.

בימים אלו אנו ממשיכים לפעול במספר תהליכי שיתוף מרכזיים:

השולחן העגול במשרד רה"מ, 8 שנים של פעילות – השולחן העגול הראשון שהוקם בממשלת ישראל ומהווה עד היום מודל ייחודי ומקור להשראה. השולחן קידם תוצרים מערכתיים בסוגיות לאומיות מגוונות – מודל לתיאום בין-מגזרי בשעת חירום, מיזם להרחבת ותיאום ההתנדבות בישראל, הרחבת הפילנתרופיה בישראל, כלי סיוע ממשלתיים להקמה ופיתוח של עסקים חברתיים, טיוב הרגולציה הממשלתית באספקת שירותים חברתיים בישראל ועוד. בימים אלו פועל השולחן בשותפות עם משרד הביטחון בתהליך רחב היקף לטיוב החוסן החברתי בחירום, ובמסגרת זאת קיימנו לאחרונה גם תהליך שיתוף ציבור מקוון וחדשני בו השתתפו בכירים מהמגזר העסקי והציבורי, בעלי תפקידים ברשויות מקומיות ומנכ"לים של ארגוני חברה אזרחית.

תהליכי שיתוף ושיח בין מגזרי במשרד החינוך, 4 שנים של פעילות – במסגרתן בנו חברי השולחן פורטל אינטרנטי ייחודי, נגיש וחדשני – "מאגר התכניות", לרגולציה על תכניות חיצוניות בבתי ספר. בנוסף בשנתיים האחרונות פותחה במשרד אסטרטגיה ראשונה מסוגה למשילות משתפת, הכוללת מערך של מנגנוני תיאום ושותפויות של המשרד עם החברה האזרחית והמגזר העסקי בשגרה ובחירום.

השולחן העגול ברשות לזכויות ניצולי שואה, שנתיים של פעילות – במסגרתן פיתחו חברי השולחן מודל תמיכה בין-מגזרי להפגת בדידות בקרב ניצולי שואה, תיאום טיפול רפואי ובניית מארג מתנדבים ארצי אשר יתאם בין עשרות אלפי ניצולים ועשרות ארגוני שטח. בימים אלו מקדמת הרשות יישום המודלים שפותחו.

תהליכי שיתוף הציבור במשרד מבקר המדינה – נבחרנו במכרז לסייע במהלך היסטורי בעקבות החלטת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור לפתוח את דלתות הביקורת ולשמוע את הקול הציבורי. בימים אלו מתקיים הליך שיתוף ציבור בנושא טיפול המדינה בקשישים הזכאים לגמלת סיעוד מטעם הביטוח הלאומי ואנו מלווים את המהלך במטרה להביא את הקול המשלים לביקורת מוסדות המדינה.

למידע נוסף על תהליכי שיתוף בממשלה לחצו כאן