שיתופים | טפסים ואישורים 


טפסים ואישורים לבי"ס לשלטון מקומי

טפסים ואישורים

בית הספר הוא מיזם משותף למשרד הפנים וקרן יד הנדיב עם ארגון שיתופים, והוא הוקם מתוך ההבנה כי הון אנושי מקצועי הוא הבסיס להצלחת הרשות המקומית. בית הספר יהווה מוקד ידע בתחום הניהול והשירות המוניציפאלי. ההכשרות יפעלו בשלושה צירים מרכזיים: מקצועי, ניהולי, והכשרות מתקדמות. לאחר סיום ההכשרה בוגרי בית הספר יהיו חלק מרשת בוגרים שתמשיך ללמוד, להיפגש ולהתפתח. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל: info.school@mekomot.org.il 
או בטלפון/ווטסאפ: 054-7808187

להורדת טפסים ואישורים לטובת תשלום לביה"ס: