קולקטיב אימפקט 


למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים
קולקטיב אימפקט?

קולקטיב אימפקט

המושג קולקטיב אימפקט (Collective Impact) נולד בשנת 2011 בארה"ב ותופס תאוצה בשנים האחרונות בישראל ובעולם, כגישה וכמודל פעולה לפתרוןקולקטיב עברית בעיות חברתיות מורכבות. המודל, שפותח ומקודם על ידי חברת הייעוץ האמריקאית FSG, מגדיר את התנאים המקדימים ואת עקרונות היסוד לפעולה.

המודל מבוסס על הטענה שלצורך פתרון בעיה חברתית מורכבת יש הכרח לרתום את כלל בעלי העניין הרלוונטיים מהמגזר החברתי, הציבורי, העסקי, האקדמיה והפילנתרופיה, לטובת גיבוש מטרות ויעדים משותפים ויישום אסטרטגיית פעולה משותפת.

מאחורי כל יוזמת קולקטיב אימפקט, עומד ארגון שדרה – ארגון ייעודי שמנהל, תומך, מניע ודואג כי כל הגורמים יפעלו באופן מתואם במסגרת היוזמה.

בעשור האחרון מתבססת בעולם גישת קולקטיב אימפקט כגישה חדשנית, מובילה ואפקטיבית לקידום בעיות חברתיות מורכבות. גם בישראל הפכה גישה זו למוכרת ומשמעותית בשדה החברתי.

 

קולקטיב אימפקט בדרך שלנו

אנו בשיתופים משמשים כארגון שדרה ליוזמות שהארגון מוביל, ובמקביל מייעצים למהלכים נוספים שמתקיימים בארץ באמצעות המודל או בהשראתו. מאז שנת 2013 אנו מהווים ארגון השדרה של יוזמת קולקטיב אימפקט הראשונה שהוקמה בישראל – יוזמת TOP15 (ובשמה הקודם יוזמת 5פי2) להרחבת מעגל המצוינות במתמטיקה ומדעים.

החל משנת 2021 מהווה שיתופים ארגון השדרה של שתי יוזמות קולקטיב אימפקט נוספות –יוזמת "קווים אדומים – השותפות למניעת אלימות בזוגיות", ויוזמה בנושא בדידות ואיכות חיים של קשישים בקהילה.

בנוסף אנו עוסקים בפיתוח ידע וכלים על פעולה משותפת רב-מגזרית ועל קולקטיב אימפקט, ובהפצתם באמצעות 'הסטודיו למהלכים משותפים' שמציע ייעוץ מקצועי ומגוון הכשרות, סדנאות ותכניות למידה למנהלות ומנהלים מהמגזר העסקי, החברתי והציבורי.

>> מאמרים, כלים וסקירות שלנו בנושא קולקטיב אימפקט בספריית הידע שלנו
>> עוד על הסטודיו למהלכים משותפים