מרחב השפעה יוצאי אתיופיה בישראל 


המרחב – מרחב השפעה יוצאי אתיופיה בישראל

מסגרת פעולה לראשי ארגונים חברתיים ולפעילים המעוניינים  להשפיע במשותף ובאופן רחב על עתיד קהילת יוצאי אתיופיה בישראל

המרחב - מרחב השפעה יוצאי אתיופיה בישראל

על המרחב

המרחב הוא התארגנות אזרחית שהוקמה ביוזמת מנכ"לים ופעילים יוצאי אתיופיה, שמאמינים כי על ידי שיתוף פעולהhamerhav_final_logo אמתי, ניתן לקדם השפעה רחבה וכוללת על הקהילה האתיופית ועל החברה בישראל, ולהשיג מטרות שלא ניתן להשיגן באמצעות פעולה נפרדת של כל אחד מהארגונים או הפעילים. באפריל 2014 נבחר ארגון שיתופים להיות הגורם המקצועי המלווה את המרחב עד לגיבוש מסמך החזון לקהילה, במרץ 2016.
לאתר המרחב: www.hamerhav.com

יעוד המרחב

להוות גורם יוזם ומשפיע בנושאים הנוגעים לעתיד קהילת יוצאי אתיופיה בישראל.

מטרת המרחב

גיבוש מסמך חזון של יוצאי אתיופיה בישראל על ידי פעילים, מנהיגים ציבוריים וארגוני הקהילה, באופן משתף. המרחב פועל לקידום שיח בין כלל הארגונים בשדה החברתי במטרה לייצר תיאום, לבנות הסכמות ולקדם שותפויות אשר יחד יקדמו את הקהילה להשגת האתגרים העומדים בפניה.

שלב מרכזי בגיבוש החזון הינו שיתוף הקהילה באופן נרחב בעזרת מתודולוגיות שונות ומגוונות (מרחבונים, שיחות אישיות, שאלון אינטרנטי ועוד).

בסופו של מהלך זה, הוצג על ידי הנהגת הקהילה חזון מוסכם, שמהווה את "המגדלור" אליו מבקשת הקהילה לצעוד בשנים הקרובות ומהווה מצע עבור בעלי העניין וקובעי מדיניות לצורך קבלת החלטות הנוגעות בעתיד הקהילה.

שיתופים – הגורם המקצועי שליווה את המרחב

הגורם המלווה מעמיק את התפיסה המערכתית של חברי המרחב, מגבש את התהליכים הקבוצתיים ומסייע בכלים ושיטות לדיון מורכב רב-משתתפים, לקבלת החלטות, הרחבת מסגרת החשיבה וכיוצ"ב.
הליווי המקצועי של שיתופים כולל שלושה מרכיבים מרכזיים:

  • המרכיב התהליכי: הקמת מנגנוני הפעולה של המרחב, ליווי התהליך וגיבוש תהליכים נדרשים לאורך פעילות המרחב, בניית הקבוצה, ליווי חברי המרחב באופן אישי וקבוצתי.
  • המרכיב התוכני: הנגשת ידע קיים וארגונו או קידום יצירה של ידע חדש, ניהול שיח מורכב ומתן כלים לקבלת החלטות בקבוצות גדולות.
  • המרכיב הטכני: תיאום מפגשים, תיעוד התהליך וניהול הידע, הפקה – הכנת התשתיות וארגון מפגשי המרחב.
להמשך קריאה