שיתופים | לומדים בטוח 


לומדים בטוח

פרויקט להטמעת מערכת לניהול סיכוני הדבקה בקורונה בבתי ספר 

לומדים בטוח

לוגואים2

מגפת הקורונה מלווה אותנו כבר כמעט שנה, ועדיין נדרשים בתי הספר להתאים עצמם חדשות לבקרים למציאות המשתנה ולהנחיות הנגזרות ממנה. פרויקט 'לומדים בטוח' שם לו למטרה לאפשר קיום פעילות לימודית רחבה ככל הניתן בבתי הספר בישראל, תוך מניעת הידבקות ב-19-COVID, באמצעות כלי להערכת סיכונים המבוסס על נתוני תוכניות הבינוי של בית הספר. כלי זה מאפשר להנהלת בית הספר גמישות מושכלת בקבלת ההחלטות על אופן ההתנהלות השגרתית בבית הספר.

כיום, דרכי ההתמודדות לצמצום ההידבקות מהנגיף מכוונות בעיקר לסכנה מחלקיקי הנגיף ה'כבדים', עבורם ריחוק חברתי (כלל שני המטרים) ועטיית מסיכה מספקים הגנה. מעט מדי תשומת לב ומענה ניתנים לסכנת ההדבקה מהנגיף הקיימת בחשיפה לחלקיקים קלים מאד שנמצאים באוויר בחלל החדר. מענה לכך ניתן באמצעות תחלופת אוויר מהירה ותכופה כאשר נמצאים במבנים סגורים (זו הסיבה ששהייה בחוץ מומלצת).

הכלי לניהול הסיכונים לוקח בחשבון את שני גורמי הסיכון להידבקות הנ"ל, מבוסס על פיתוח של חברת SILVERSTEIN האמריקאית, ונשען על מודלים מדעיים להתמודדות עם מגפות שפותחו באוניברסיטת הרווארד שבארה"ב. עם פרוץ הקורונה, כלי זה נוסה בהצלחה בבנייני המשרדים של החברה עצמה (העלה את איוש המשרדים מ-10% בחודש מרץ ל-90% בחודש ספטמבר), ובעקבות זאת הוטמע בבתי ספר ברחבי העיר ניו-יורק בה לומדים ילדיהם של עובדי החברה.

בשיתוף פעולה ייחודי בין משרד החינוך, חברת SILVERSTEIN וארגון שיתופים, הוחלט על ביצוע פיילוט לשימוש בכלי ב-15 בתי ספר במרכז הארץ, שנבחרו על ידי משרד החינוך.

למצגת על השימוש בכלי לניהול סיכונים לחצו כאן

מה מקבלים בתי הספר שמשתתפים בפרויקט:

  • תיקוף להחלטות ניהוליות ולפתרונות שנמצאו עד היום
  • המלצות לפתרונות משלימים להתנהלות בטוחה בשגרת הלימודים
  • חיזוק מסוגלות הצוות בהתמודדות עם אתגרי הקורונה בהתבסס על נתונים אמפיריים
  • מתן כלים ליישום והטמעה לאורך זמן

 מה נדרש מבתי הספר המשתתפים:

  • השתתפות של הצוות המוביל בהדרכה חד פעמית על המערכת
  • נציג/ה מטעם בי"ס שישמש אחראי על הפרויקט
  • פגישה עם צוות הפרויקט למיפוי המצב וצרכי בי"ס

תהליך הפיילוט בכל בית ספר כולל מידול תכניות הבנייה של בי"ס ע"י חברת SILVERSTEIN, גזירת המלצות מתוך המערכת להתנהלות בית ספרית (מספר תלמידים בכיתה, משך זמן שיעור, אופן אוורור הכיתה, מדרוג ההפסקות, התנהלות בהפסקות ועוד), ויישום ההמלצות באמצעות גיבוש תכנית הטמעה על ידי הצוות המוביל ויועצות הפרויקט. השתתפות בפרויקט לא כרוכה בתשלום, ולכל בית ספר תיבנה תכנית ייעודית לאור תכניות הבנייה והצרכים הפרטניים שלו.

וידאו

סרטון הדרכה על כלי לניהול סיכונים – פרויקט לומדים בטוח

 

להמשך קריאה