שיתופים | מיזם ושמרת 


מיזם ושמרת

מבצע רחב היקף לצמצום ומניעה של תחלואה בקורונה בקרב דיירי המוסדות הגריאטריים, תוך שמירה על בריאותם הנפשית ומניעת עומס על מערכת הבריאות שעלול להוביל לקריסתה

מיזם ושמרת

מיזם 'ושמרת' יצא לדרך עם פרוץ מגיפת הקורונה בישראל ופעל במשך 9 חודשים בזירת המוסדות הגריאטריים בארץ. בתקופה זו הצליח המיזם להעלות אתלוגו ושמרת סוגיית הטיפול במוסדות הגריאטריים ובתי האבות לסדר היום הציבורי, השפיע על הפעילות הלאומית בזירה ותרם למניעת הדבקה המונית ולהצלת חיים. 

המיזם התאים את מודל קולקטיב אימפקט לזמן חירום, תוך גיוס ושיתוף פעולה עם רשת שותפים רב-מגזרית שנענתה לאתגר הלאומי הדחוף ותוך תקופה קצרה הצליחה לייצר אימפקט משותף בתנאים של אי וודאות וחוסר יציבות.

וידאו

ושמרת – להגנה על הקשישים במוסדות הגריאטריים

>> לסרטונים נוספים של מיזם ושמרת

 

התארגנות ויציאה לדרך

כבר בימים הראשונים לפרוץ המגפה התברר כי דיירי המוסדות הגריאטריים מצויים בסכנה גבוהה במיוחד, בהיותם חשופים לתחלואה קשה ולתמותה בשל גילם ומצבם הבריאותי. צעדי הסגר והבידוד שנדרשו כדי להתמודד עם התפשטת הנגיף איימו להגביר את תחושת הבדידות והדיכאון של הדיירים, ולכך נוסף גם החשש כי התפרצות המגיפה במוסדות תיצור עומס בחדרי המיון ואף קריסה של מערכת הבריאות כולה.

במסגרת 'ושמרת', חברו הארגונים שיתופים וציונות 2000 להוביל מיזם שיתמודד עם האתגר הלאומי, פיתחו ויישמו מגוון דרכי פעולה למניעת הדבקות בקורונה בקרב 25,000 דיירות ודיירים ב- 312 בתי אבות ומוסדות גריאטריים ברחבי ישראל. 

חלקו הראשון של המיזם ארך שלושה חודשים וכלל התארגנות מהירה, יצירת שיתופי פעולה, גיוס משאבים, זיהוי הפערים והאתגרים וגיבוש דרכי הפעולה. בהתאם לפערים שזוהו, הוגדרו ארבע זירות פעולה עיקריות: זירת הלוגיסטיקה התמודדה עם חוסר בציוד מיגון לצוותים במוסדות; זירת ההדרכה התמודדה עם חוסר ידע לגבי דרכי התנהגות מניעתית; זירת כוח אדם התמודדה עם מחסור בכוח אדם מקצועי וזירת החוסן התמודדה עם חוסן פגיע בקרב המנהלים, הצוותים והדיירים במוסדות.

המיזם במספרים

אינפו המיזם במספרים

 

שיפור מערך המוסדות בחירום ובשגרה

חלקו השני של המיזם ארך 6 חודשים והתמקד ביצירת תשתית לשיפור פני מערך המוסדות הגריאטריים בישראל וחיזוק מקצועי של שדרת הניהול שלו, והכל במטרה לשפר את איכות החיים של הדיירים במוסדות.

הפעילות כללה שלושה מאמצים עיקריים:

  • מאמץ לשיפור מוכנות המוסדות להתמודדות עם מצב חירום, בדגש על אירוע פנדמיה. נכתב מנחה מקצועי לגיבוש תכנית התמודדות למוסד והופצה ערכת הדרכה לכל המוסדות. 171 מוסדות עברו הדרכה פרונטלית שכללה היבטים תפעוליים, ארגוניים, מנטאליים והדרכתיים במעבר משגרה לחירום במוסד.
  • מאמץ לשיפור החוסן במוסדות בשגרת קורונה – חיזוק חוסן הדיירים באמצעות הטמעת מערכת משחק טכנולוגית-חווייתית המייצרת אקלים חיובי ומעודדת תקשורת ותנועה, חיזוק יכולת המנהלים במסגרת הכשרת פיתוח מנהלים ממוקדת ניהול במצבי משבר וחיזוק הקשר בין הגורמים השונים הפועלים במערך הגריאטרי בשגרה.
  • מאמץ לחיזוק איתנות המוסדות וגיבוש מסמך המלצות מקיפות בנושא, שהתבסס על לימוד ומחקר מעמיקים של תחום המוסדות הגריאטריים בארץ ובעולם, בשיתוף אנשי מקצוע בכירים.

הישגים

במהלך 9 חודשי הפעילות של המיזם ועד התחסנותם של כל דיירי המוסדות מפני הנגיף, הצליח מיזם 'ושמרת' להביא את המוסדות הגריאטריים לרמת מוכנות ויכולת התמודדות טובה בהרבה מזו בה נמצאו ערב התפרצות המגפה וקריסת מערכת הבריאות בישראל נמנעה. אספקת ציוד מיגון למוסדות באופן מהיר ורציף, שיפור הידע והמיומנות בתחום התנהגות מניעתית, צמצום פערי כוח אדם והשקעה בתחושת החוסן של המנהלים, הצוותים והדיירים, שימרו את תפקודו של המערך ואפשרו הגנה מרבית לדיירים מהנגיף ואף שיפור איכות חייהם.

הישגים

שיתוף הפעולה האסטרטגי והמיידי עם משרדי הבריאות והרווחה סייע לקדם את ההחלטה לגבש תכנית לאומית, לכונן את מגן אבות ואימהות ולהשפיע על דרכי פעולתו. צוות האחים העוסק במניעת זיהומים במערך הגריאטרי הורחב משמעותית ותוכניות מתמשכות לחיזוק מסוגלות הנהלת המוסדות הגריאטריים להתמודדות עם מצבי קיצון-ואי ודאות קורמות עור וגידים.

שיתוף פעולה עם רשות ההגירה הביא לפתיחת חסמים בירוקרטיים בהעסקת עובדים זרים במוסדות, ושיתוף הפעולה עם ארגוני הגג של המוסדות חידד והעצים את תפקידם בשדה הפעולה ותהליכים שהחלו במסגרת המיזם ממוסדים ומיושמים על ידם.

פעולות עוקבות נתונים

המיזם לווה במחקר משותף למשרדי הבריאות והרווחה, מכון גרטנר ו'ושמרת' למיפוי דפוסי ההתמודדות עם הקורונה במוסדות הגריאטריים, אשר כלל ניתוח מקיף של נתוני ההדבקה והדיגום, ראיונות עם מנהלי מוסדות וסקר בקרב מאות מנהלי מוסדות ואנשי צוות. ניתוח הנתונים ותובנות שעלו מהמחקר סייעו בזמן אמת בגיבוש צעדים נוספים במסגרת המיזם לצמצום הסיכון לדיירים וסיוע למוסדות בהתמודדות עם הנגיף. >> לתקציר מנהלים >> למחקר המלא

תיעוד בזמן משבר

תהליך התיעוד של מיזם ושמרת שכלל מגוון רב של שחקנים ותהליכים משותפים, תרם לפיתוח כלי שמציע מתווה לתיעוד תהליכים משותפים בזמן משבר ומאפשר יצירת תמונה מלאה, תוך כדי תנועה. >> כלי לתיעוד בזמן חירום

יצירת תשתית לעתיד

מיזם ושמרת תרם לשיפור תפקוד המערך הגריאטרי בישראל בחירום ועמל על יצירת תשתית לחיזוקו גם בשגרה. בין היתר בהנחת אבני יסוד לבחינה מחודשת של המערך החוץ בייתי כולו לקראת בניית תשתית רגולטורית-ארגונית-פיננסית, לחיזוק ושיפור איתנות המוסדות לטיפול ממושך ואימוץ חדשנות בתחום. >> תקציר מנהלים – מסמך איתנות המוסדות לטיפול ממושך לקשישים במדינת ישראל

 

>> לאתר מיזם ושמרת לחצ/י כאן

להמשך קריאה
ציר פעילות
01.03.2020
מרץ 2020: פעילות המטה והזירות

-צוות המטה של המיזם עסק בגיבוש המטרות והיעדים של המיזם, איוש הצוות, מיפוי המוסדות הגריאטריים וקביעת סדרי עדיפויות.
-זירת הלוגיסטיקה עסקה בגיבוש התקן לציוד המיגון וביצעה רכישה ראשונה של ציוד
-זירת הדרכה מניעתית עסקה בלימוד המערך הגריאטרי ומיפוי הידע הקיים לגבי כללי התנהגות מניעתית
-זירת כוח אדם עסקה במיפוי פערי כוח אדם במוסדות ולמידת החסמים הקיימים
-זירת חוסן עסקה בגיבוש תכנית להגברת החוסן במוסדות הגריאטריים: מנהלים, צוות ודיירים

מרץ 2020: פעילות המטה והזירות
01.04.2020
אפריל 2020: פעילות המטה והזירות

-צוות המטה של המיזם פעל לגיוס שותפים אסטרטגיים ובעלי עניין, להצטרפות 'ושמרת' למרכז השליטה הלאומי וחבירה לחמ"ל בתי האבות, בראשות הפרויקטור רוני גמזו.
-זירת לוגיסטיקה עסקה בחלוקת ציוד מיגון ראשונה לכלל המוסדות.
-זירת הדרכה מניעתית גיבשה והפיצה ערכת הדרכה להתנהגות מניעתית. מדריכי ארגון אחריי! משתלמים בהדרכה על הערכה ויוצאים להעבירה ל- 6,000 עובדים ב- 292 מוסדות.
-זירת כוח אדם עסקה בגיבוש מענים לצמצום פערי כ"א, הורדת עלויות השמת עובדים, הסרת חסמים בירוקרטיים והשמות ראשונות של עובדים.
-זירת חוסן עסקה בחיזוק חוסנם של המנהלים, הצוותים והדיירים והפעילה קשת אמצעים החל מחיבור המגזר העסקי למיזם, דרך חלוקת טאבלטים ייעודיים לשימור הקשר עם המשפחות, הענקת ייעוץ ארגוני קבוצתי ופרטני למנהלי מוסדות וכלה בקמפיין תקשורתי להעצמת הצוותים המטפלים במוסדות

ערכת ההדרכה למוסדות
11.04.2020
לא בודדים בליל הסדר – אלף מכשירי טאבלט חכמים חולקו לקשישים

אימת התחלואה והתמותה מהקורונה והריחוק הפיזי והחברתי מבני משפחותיהם מאיים על החוסן הפיזי, הנפשי והמנטלי של הקשישים במוסדות.
מיזם "ושמרת" מחלק טאבלטים חכמים לכל המחלקות ב-320 מוסדות גריאטריים, במטרה לחבר בין הדיירים הקשישים לבני משפחותיהם לפני הפסח ולשמר את הקשר עם יקיריהם.

לא בודדים בליל הסדר – אלף מכשירי טאבלט חכמים חולקו לקשישים
ללוח הפעילות ורשימת המפגשים