תהליכי שיתוף בממשלה 


13 שנים של תהליכי שיתוף בממשלה

הטמעת תרבות השיתוף במשרדי הממשלה ושילוב קולות הציבור והמגזרים השונים בתהליכי קבלת ההחלטות

תהליכי שיתוף בממשלה

13 שנים, 70 תהליכי שיתוף

מאז שנת 2008, זכינו ללוות מגוון משרדי ממשלה ביותר מ-70 תהליכי שיתוף ציבור בהיקפים שונים, אשר כללו עשרות אלפי שותפים מהממשלה, מהמגזרלוגואים משרדים העסקי, מהחברה האזרחית, מהפילנתרופיה, מהאקדמיה, מהקהילה ועוד. תהליכים אלו הביאו לתוצרים ותוצאות מגוונות, בדמות חקיקה חדשה, החלטות ממשלה, שינוי אופן עבודת המטה במשרדים השונים, בניית מודלים חדשניים של שיתוף, פיתוח תשתיות בין-ארגוניות, יצירת תכניות עבודה קשובות לציבור, הצעות יישומיות לקידום מדיניות ועוד.

לצד תוצרים אלו, נולד גם שיח חדש, פורה, מעשיר ומתמשך בין המגזרים השונים, שיצר פתח לשילובם בעבודה הממשלה ובקבלת ההחלטות.
בין המשרדים אותם ליווינו נכללים משרד רה"מ – במסגרתו ליווינו את הקמת השולחן העגול המכונן במשרד רה"מ, משרד החינוך, משרד מבקר המדינה, משרד הכלכלה, הרשות לזכויות ניצולי השואה – בה ליווינו את השולחן המשימתי לניצולי שואה, נציבות שירות המדינה, משרד הבריאות, המשרד לשוויון חברתי ועוד.

 

גשר לשיח בין המגזרים

בזירת תהליכי שיח בין מגזרי ושיתוף ציבור בישראל, שיתופים היה והינו שחקן ייחודי, אשר חי את החברה האזרחית בישראל ומייצר גשר לשיח בין המגזרים השונים, מתוך אמונה בחשיבותו של שיתוף הציבור לאזרחות פעילה, לבניית אמון בממשל ולשבירת חסמים וחשדנות בין השחקנים השונים במארג הישראלי העדין.

ניסיוננו לימד אותנו כי אמון מתמשך ועשייה מקצועית משותפת לאורך זמן, הם תנאי הכרחי לקידום פעילות רב-מגזרית להתמודדות עם סוגיות חברתיות-מערכתיות. אנו מאמינים ששילובן של מתודולוגיות שונות של שיח בין מגזרי בקרב משרדי הממשלה יצר בסיס לקביעת מדיניות המותאמת לאתגרי המציאות של היום.

בכל אחד מהמשרדים זכינו לעבוד עם אנשים מקצועיים וערכיים, אשר מבינים את חשיבות השיח הפתוח והמשתף ואת הערך בשילוב מגזרים נוספים בתהליכי קבלת ההחלטות. שמחנו להיות הגוף הראשון והמוביל בישראל אשר הטמיע את תרבות שיתוף הציבור בממשלה והיה חלק משינוי השיח הממשלתי והציבורי בנושא.

תהליכי שיתוף ומשרדים שליווינו - 2021-2008

השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך

שיתופים נבחר להיות הגוף המסייע בהפעלת השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך. השולחן, אשר החל לפעול בשנת 2013, הינו תשתית לקיום שיח בין-מגזרי במגוון נושאים בעלי עניין משותף

לעמוד התוכנית

תהליכי שיתוף במשרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה, בליווי ארגון שיתופים, קיים בין השנים 2011-2021 תהליכי שיתוף ציבור מגוונים ביחידות המשרד. תהליכים אלו כללו שיתוף סביב סוגיות שונות, בהן בניית תכניות עבודה, פתרון בעיות מורכבות, מיצוב יחידות כגורם מפתח בתחומן ורתימת שותפים, העשרת הידע של עובדי היחידה וכן עזרה במימוש יעדי היחידות

לעמוד התוכנית

תהליכי שיתוף ציבור במשרד הבריאות

שיתופים ליווה את משרד הבריאות בפיתוח כלים מגוונים לשיתוף הציבור בקבלת ההחלטות, והטמעתם בתהליכי העבודה השוטפים במערכת הבריאות, קופות החולים ובתי החולים

לעמוד התוכנית

תהליכי שיתוף במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

ניהול תהליכי שיתוף ציבור פיזיים ומקוונים עבור יחידות המשרד השונות, לטובת הבאת נקודת המבט של הציבור לעבודת הביקורת ופיתוח תשתית ארגונית בנושא שיתוף ציבור

לעמוד התוכנית

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה מהווה פלטפורמה לאומית לכינון ולניהול השיח בין שלושת המגזרים. שיתופים היה הגוף המפעיל והמלווה של השולחן מהקמתו ב-2008 ועד 2017

לעמוד התוכנית

השולחן העגול בנושא המערך התומך בניצולי השואה

השולחן הוקם במטרה ליצור מערך תומך לניצולי השואה, שייתן מענה לצורכי הניצולים אשר מעבר לזכויות הכספיות. שיתופים נבחר לגוף המפעיל, המייעץ והמלווה לשולחן

לעמוד התוכנית

תהליכי שיתוף במטה הרפורמה בנציבות שירות המדינה

ארגון שיתופים זכה במכרז מטעם נציבות שירות המדינה להפעיל, לייעץ וללוות של השיח הבין מגזרי במטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה, בין השנים 2015-2016

לעמוד התוכנית

תהליכי שיתוף ציבור במשרד לשוויון חברתי

שיתופים ליווה את המשרד לשוויון חברתי ואת אגפי המשרד בתהליכי שיתוף ציבור שונים ומגוונים, בין השנים 2018-2021. תהליכים אלו כללו שיתוף סביב סוגיות רבות, בהן: ליווי בכתיבת התוכנית הלאומית, אפיון מנגנונים לשיתוף צעירים, בניית קהילה לטרנספורמציה דיגיטלית, ליווי האגף לאזרחים ותיקים בבניית תכנית משולבת לאזרחים ותיקים ועוד

לעמוד התוכנית

מיזם דיבור אחר – קידום מתינות וסובלנות ברשת

מהלך בין-מגזרי של תכנון אסטרטגיה להתמודדות עם ההקצנה בשיח הציבורי הישראלי, במטרה לעודד שיח של מתינות וסובלנות ברשת האינטרנט ובחברה הישראלית

לעמוד התוכנית