צוות בין-מגזרי לעידוד תרבות יזמית במערכת החינוך 


צוות בין-מגזרי לעידוד תרבות יזמית במערכת החינוך

הפעלת שולחן ייעודי של משרד החינוך לפיתוח מודלים לקידום תרבות יזמית בית ספרית, במטרה לשפר את מערכת החינוך

צוות בין-מגזרי לעידוד תרבות יזמית במערכת החינוך

הפעלה וליווי של שולחן בין-מגזרי ייעודי לקידום תרבות יזמית במשרד החינוך, 2015-2016

השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך, אשר החל לפעול בשנת 2013, הינו תשתית לקיום שיח בין-מגזרי במגוון
edu logo newנושאים בעלי עניין משותף. שיח בין-מגזרי זה מתאפיין בהתכנסות של נציגים משלושת המגזרים: המגזר הראשון – הציבורי, המגזר השני – העסקי והמגזר השלישי לתהליך משותף ומורכב. מאפייניהם של כל אחד מהמגזרים ותרומתם הייחודית הם אלו שמהווים את היתרון הגדול של השולחן העגול. ארגון שיתופים נבחר להיות הגוף המסייע בהפעלת השולחן העגול.

הרקע להקמת צוות בין-מגזרי לעידוד תרבות יזמית במערכת החינוך

במסגרת מנגנוני התאום שפותחו, ניתנת אפשרות לגורמי מגזר שלישי להציע נושא לדיון. הנושא אשר הוצע על ידי נציגי המגזר השלישי הינו קידום מדיניות לעידוד תרבות יזמית במערכת החינוך.

פיתוח תרבות יזמית בית ספרית, היא תנאי הכרחי ליצירת שיפור במערכת החינוך בישראל. במסמך שהתפרסם בשנת 2010 קובע ארגון ה-OECD כי יזמות וחדשנות הינן אסטרטגיות הכרחיות לשם גידול כלכלי והתמודדות עם אתגרים חברתיים גלובליים. בדו"ח קובע הארגון כי המדינות החברות צריכות לעודד את נטייתם של אזרחיהן לחדשנות. מערכות החינוך וההכשרה המקצועית צריכות לצייד את הלומדים בהן בכישורים הנדרשים לפיתוח חשיבה יצירתית וחדשנית ולפעול לחיזוק התרבות היזמית (OECD, 2010).

האיחוד האירופי מכיר, גם הוא, בתרומתה המרכזית של מערכת החינוך לכל ניסיון לעודד תרבות של יזמות וחדשנות. ההון המושקע בחינוך יוכל להשיג תמורה נאותה רק אם ינוצל בצורה האפקטיבית ביותר. פוטנציאל זה ימוצה עד תום רק באמצעות עידוד יזמות וחדשנות במערכת החינוך (Schuller, 2010).

בשנים האחרונות החלו להתפתח מספר מסגרות מעודדות יזמות במערכת החינוך אך אין בכך די. יש לפתח מדיניות המזהה את הצרכים של בעלי התפקידים השונים, מגדירה מדדים ומפתחת תשתיות בצורה שיטתית.

מגוון סיבות מצביעות על הערך של קידום הנושא בראיה תלת-מגזרית:
• עידוד היזמות בקרב בעלי תפקידים ובקרב תלמידים מהווה מוקד עניין בכלל המגזרים.
• בכל אחד מהמגזרים ישנה תפיסה אחרת של היזמות ואלו משלימות האחת את השנייה.
• התרבות היזמית, שקיימת במגזר העסקי יכולה להוות נקודת מפגש בעלת ערך תכני, עם המגזר העסקי.
• למגזר השלישי יש תהליכים וידע מתקדמים ביישום ופיתוח יזמות בחינוך.

לידע, לניסיון וליכולות הבין מגזריות, יש ערך גדול בקביעת מדיניות משותפת, בתאום פעולות וביצירת תשתיות נדרשות.

במהלך חודש פברואר 2015 פורסם 'קול קורא' לגופים, ארגונים ואנשי עסקים הפעילים בקידום היזמות בתחום החינוך להגיש בקשות להצטרף לצוות זה. וועדה בוחרת בליווי הייעוץ המשפטי של משרד החינוך, בחרה את חברי הצוות.
הצוות הנבחר מונה כ- 30 חברים וחברות, נציגי שלושת המגזרים, בעלי תפקידים העוסקים בתחום היזמות בחינוך.
הצוות נפגש כ-4 פעמים ויצר את מודל הצמחת תרבות יזמית – בשיתוף פעולה בין מגזרי.

הצוות המקצועי שליווה את המהלך מטעם שיתופים: ד"ר בת חן וינהבר, ד"ר גלי סמבירא, רות שמעון נעים.

להמשך קריאה
עוד תהליכי שיתוף בממשלה

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה מהווה פלטפורמה לאומית לכינון ולניהול השיח בין שלושת המגזרים. שיתופים היה הגוף המפעיל והמלווה של השולחן מהקמתו ב-2008 ועד 2017

לעמוד התוכנית

השולחן העגול בנושא המערך התומך בניצולי השואה

השולחן הוקם במטרה ליצור מערך תומך לניצולי השואה, שייתן מענה לצורכי הניצולים אשר מעבר לזכויות הכספיות. שיתופים נבחר לגוף המפעיל, המייעץ והמלווה לשולחן

לעמוד התוכנית

כוח המשימה לקידום נשים בשירות המדינה

הקמה והפעלה של כוח משימה רב- מגזרי במטרה להעלות את מספר הנשים בעתודות ניהוליות בנציבות שירות המדינה

לעמוד התוכנית

מבקר המדינה: שיתוף הציבור בנושא קשישים סיעודיים

שיתופים נבחר להיות הגוף המתכנן והמבצע של תהליך שיתוף ציבור עבור משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בנושא טיפול המדינה בקשישים סיעודיים

לעמוד התוכנית

שיתוף ציבור בנושא חיסון נגד נגיף הפפילומה

הוועדה לשיתוף ציבור בתכנית החיסונים לילדים ונוער בחרה לבצע בסיוע ארגון שיתופים הליך שיתוף ציבור בנושא היענות הציבור לחיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי

לעמוד התוכנית

שיתוף ציבור לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הבדואית

תהליך שיתוף ציבור עבור משרד החקלאות לבניית תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי-חברתי של הקהילה הבדואית בנגב

לעמוד התוכנית

מהלך שיתופי פעולה בין נציבות שירות המדינה לאקדמיה

פיתוח והפעלה של 'תכנית ממשקים' ליצירת שותפויות בין נציבות שירות המדינה וגורמי אקדמיה, במסגרת תהליכי שיתוף במטה יישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה

לעמוד התוכנית