השולחן העגול המשרד החינוך: מעבר חטיבות הביניים לניהול עצמי 


השולחן העגול במשרד החינוך: ניהול עצמי בחטיבות הביניים

תהליך היוועצות לקראת מעבר חטיבות הביניים העצמאיות לניהול עצמי

השולחן העגול המשרד החינוך: מעבר חטיבות הביניים לניהול עצמי

ליווי מהלך שיתוף בנושא מעבר חטיבות הביניים לניהול עצמי, פברואר – אוקטובר 2017.

במסגרת  השולחן העגול הבין מגזרי במשרד החינוך, ליווה שיתופים מהלך שיתוף בנושא מעבר חטיבות הביניים לניהול עצמי. תהליך היוועצות נעשה על מנת לרכז את הידע, ההצלחות והקשיים של יישום ה"ניהול העצמי" בבתי הספר של החינוך היסודי, ובמקביל לזהות את המאפיינים והאתגרים של יישום הרפורמה בחטיבות הביניים.

התהליך החל במטרה לגבש תכנית מיטבית להרחבת ה"ניהול העצמי" לכלל חטיבות הביניים במערכת החינוך, ליצור שפה אחידה של מושגי ה"ניהול העצמי" בשכבות הגיל השונות, לפעול בצורה מתואמת ולייצר ממשקי עבודה מועילים. תהליך התכנון נערך מתוך תפיסה של שיתוף, תיאום ואיגום כוחות עם כלל שותפי התפקיד הרלבנטיים.

במסגרת תהליך השיתוף התקיימו שני מפגשי היוועצות, וכן שיתוף מקוון בו השתתפו מגוון בעלי עניין ממשרד החינוך, רשויות מקומיות, חטיבות ביניים ובתי ספר יסודיים ברחבי הארץ.

רקע למהלך

בעולם המערבי בכלל, ובישראל בפרט, מתחזקות התפיסות בדבר הגברת הסמכות והאחריות של בתי הספר לתוצרים החינוכיים שלהם. מהמנהלים וסגלי החינוך מצופה לעמוד בתפוקות, לשפר את ההישגים הלימודיים ואת האקלים החינוכי בבית הספר ולעמוד בסטנדרטים ארציים ובינלאומיים.

הגישה הרווחות כיום היא כי מתן אוטונומיה וסמכות לבתי הספר, תוך העברת משאבים אליהם, תתרום משמעותית לשיפור ההישגים והאקלים החינוכי. הנחות היסוד הן, ראשית, שהידע מצוי הכי קרוב לתלמיד וכי צרכי התלמידים משתנים. ביה"ס, על צוות מוריו ומנהליו, יודע לזהות טוב ביותר מהן הצרכים ומהן המענים המתאימים לתלמידים ויש לאפשר לו את המשאבים, הכלים והגמישות לתת מענה מהיר ומגוון לצרכי התלמידים.

איגום המשאבים והאוטונומיה התקציבית תאפשר ייעול והקצאת משאבים בהלימה גבוהה יותר למטרות הפדגוגיות. בנוסף, הרחבת האוטונומיה והסמכות מעצימה את מנהלי בתי הספר והמורים. המוטיבציה, היצירתיות ושביעות הרצון עולה בקרב מנהלים ומורים שמרגישים שיש בידם את הכלים והמקום לממש את המקצועיות שלהם. לבסוף, מתן אוטונומיה וסמכות לביה"ס מאפשרת גם לדרוש מביה"ס להיות מחויב ואחראי לתוצרים החינוכיים שלו.

להמשך קריאה
ציר פעילות
01.02.2018
מפגש היוועצות ראשון

במפגש השתתפו  כחמישים נציגות ונציגי משרד החינוך, רשויות מקומיות וועדי הורים.

לסיכום המפגש לחצו כאן
מפגש היוועצות ראשון
18.02.2018
שיתוף מקוון: מעבר מיטבי לניהול עצמי בחט"ב

התקיים דיון מקוון במסגרתו ענו המשתתפים על השאלה: "מה יסייע לך במעבר מיטבי לניהול עצמי?"

למצגת סיכום תכני המהלך המקוון והתייחסויות הצוות לחצו כאן
שיתוף מקוון: מעבר מיטבי לניהול עצמי בחט''ב
22.03.2018
מפגש היוועצות שני

המפגש עסק בעיבוד ומיצוי נקודות המבט השונות של בעלי התפקידים במעבר לניהול עצמי, עבודה משותפת על תכנית העבודה והכשרת הלבבות לקראת ההמשך

לסיכום המפגש לחצו כאן
מפגש היוועצות שני
ללוח הפעילות ורשימת המפגשים