שיתוף ציבור בנציבות שירות המדינה 


תהליכי שיתוף במטה הרפורמה בנציבות שירות המדינה

תהליכי שיתוף במטה הרפורמה בנציבות שירות המדינה

הפעלה וליווי של השיח הבין-מגזרי בנציבות שירות המדינה, 2015-2016

ארגון שיתופים זכה במכרז מטעם נציבות שירות המדינה, לשמש כגורם המפעיל, המייעץ והמלווה של השיח הבין-מגזרי במטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה. הפעלת תהליך השיח הבין-מגזרי החלה במהלך שנת 2015. 

בשנת 2015 עסק צוות שיתופים בפיתוח והפעלה של היוועצויות בין-מגזריות ובין-משרדיות במסגרת המדרשה למנהיגות, ניהול וממשל, ופיתוח קונספט לקידום יוזמות ממשלתיות בעזרת היוועצות בין-מגזרית ('כנס ירושלים').

בנוסף, עסק הצוות בפיתוח והפעלה של 'תכנית ממשקים' ליצירת שותפויות בין נש"מ וגורמי אקדמיה ומחקר במסגרת קיום שלושה שולחנות עגולים בהם נכחו כ-20 בכירי אקדמיה וממשל.

בשנת 2016 נמשך הפיתוח וההפעלה של היוועצויות בין-מגזריות ובין-משרדיות במסגרת המדרשה למנהיגות, ממשל וניהול, ובוצע פיתוח קונספט לקידום יוזמות ממשלתיות בעזרת היוועצות בין-מגזרית ('כנס ירושלים'). בנוסף, הורחב הפיתוח וההפעלה של 'תכנית ממשקים' ליצירת שותפויות בין נש"מ וגורמי אקדמיה באמצעות הוועדה המייעצת לאגף תורה וניהול ידע בנציבות שירות המדינה. 

לצד אלו, הוקם בסיוע צוות שיתופים "כח משימה" רב-מגזרי לקידום שוויון מגדרי וקידום נשים לעתודה ניהולית בשירות המדינה, כחלק מיישום דו"ח שטאובר.

תהליכי שיתוף בהובלת שיתופים בנציבות שירות המדינה

הצוות המקצועי של המהלך מטעם שיתופים: אברהם אסבן, ד"ר גלי סמבירא, לאה לנדמן, יותם הכהן, עו"ד תהלה פרידמן נחלון, נעם לוי ארז.

להמשך קריאה