שיתוף ציבור בנושא פיתוח כלכלי-חברתי של החברה הבדואית 


שיתוף ציבור לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הבדואית

סיוע בבניית תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי-חברתי של הקהילה הבדואית בנגב עבור משרד החקלאות 

שיתוף ציבור לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הבדואית

הפעלת תהליך שיתוף ציבור לפיתוח כלכלי-חברתי של הקהילה הבדואית, 2015

תהליך שיתוף ציבור שביצע ארגון שיתופים בשיתוף פעולה עם חברה לייעוץ אסטרטגי ('עדליא') אשר זכתה במכרז שלמשרד החקלאות משרד החקלאות לבניית תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי-חברתי של הקהילה הבדואית בנגב. בסיוע שיתופים נכתבו דו"ח שלב א' ודו"ח שלב ב' של התכנית.

באוקטובר 2015 קיים שיתופים קבוצות מיקוד עם שלושה קהלים שהוגדרו כאסטרטגיים לפרויקט בנושאים – חברה אזרחית, מגדר ומנהיגות צעירה. בחודש דצמבר 2015 התקיים כנס היוועצות בהתיישבות ביר אל-משאש בנגב.

לצד ההזדמנויות הגלומות בשיתוף ציבור ושיח בין-מגזרי לקידום הפיתוח והצמיחה הכלכלית של הבדואים בנגב, היו במהלך גם אתגרים. הקונפליקט בנוגע לקרקעות והתנגדות הבדואים להצעת החוק בנושא, השפיעו על היוזמה, על רתימת שחקנים מסוימים למהלך וחייבו תשומת לב מיוחדת לבניית אמון עם המשתתפים/ות מהחברה הבדואית, כתנאי מרכזי להצלחת התהליך.

הצוות המקצועי שליווה את התהליך מטעם שיתופים: אברהם אסבן, ד"ר גלי סמבירא, נעם לוי ארז.

להמשך קריאה