השולחן העגול בנושא זכויות ניצולי השואה 

פעילות התכנית

חזרה לעמוד התוכנית
הצג אירועים בסדר יורד
הרחב הכל
כווץ הכל
29.05.2017
מליאת סיום השולחן העגול

המליאה היוותה סיכום השולחן שפעל במשך שנתיים וחצי, והוצגו תוצרי השולחן: מיזם מארג המתנדבים והמתווה בתחום מענים רפואיים-נפשיים לניצולים. 

מצגת המליאה

רשימת משתתפים

אגרת המליאה
מליאת סיום השולחן העגול
19.01.2016
השולחן העגול: מליאה שניה

במליאה זו נדונו תוצרי צוותי המשימה: צוות מענים רפואיים-נפשיים וצוות מענים חברתיים.

מצגת המליאה

תוצר צוות מענים רפואיים

תוצר צוות מענים חברתיים

לאיגרת המליאה
השולחן העגול: מליאה שניה
08.06.2015
השולחן העגול: מליאה ראשונה

למליאה קדמה עבודת הכנה של 4 חודשים במסגרתה ראיונו כ-35 גורמים מרכזיים מהרשות לזכויות ניצולי השואה ובשלושת המגזרים, קבוצות מיקוד בהשתתפות 22 משתתפים/ות בנושא צרכי ניצולי שואה והמענים בקהילה וכן סקר צרכים בקרב 42 ניצולי שואה. למצגת המליאה לחצו כאן

איגרת המליאה
השולחן העגול: מליאה ראשונה
01.06.2015
יוני-ספטמבר 2015: עבודת 2 צוותי המשימה

סוף יוני הופץ קול קורא לקבלת מידע

01.01.2015
ינואר-מאי 2015: מיפוי והערכה

ראיונות, קבוצת מיקוד, סקר ניצולים ועיצוב תהליך השיח