מיזם דיבור אחר – קידום מתינות וסובלנות ברשת 


מיזם דיבור אחר – קידום מתינות וסובלנות ברשת

תהליך משותף עם לקרן לאוטמן, מכון שחרית ו-Google ישראל לקידום שיח חיובי ברשת

מיזם דיבור אחר – קידום מתינות וסובלנות ברשת

הפעלה וליווי של תהליך שיתוף בנושא קידום מתינות וסובלנות ברשת, 2016

בניסיון להתמודד עם ההקצנה בשיח הציבורי הישראלי ומתוך שאיפה לייצר השפעה חברתית רחבה ועמוקה בקידום המתינות והסובלנות בחברה, התכנסו שלושה גופים שעוסקים בנושא – קרן לאוטמן, מכון שחרית וחברת Google ישראל לתהליך משותף שכלל מספר מפגשי תכנון ואסטרטגיה. ארגון שיתופים נבחר להיות הגוף המפעיל והמלווה של המפגשים שהתקיימו במהלך שנת 2016.

מתוך תפיסה של השפעה משותפת, נערך מיפוי של בעלי עניין שעוסקים ופועלים בתחום, ובתוך כך גופי ממשל, ארגונים חברתיים, חברות עסקיות, מומחים וחוקרים ועוד. לצורך בחינת ההיתכנות לשיתוף פעולה בין הגופים, נערך מפגש ראשוני בניסיון לבנות הסכמות לגבי תיאור המצב ומסגרת הפעולה, להגדיר ולזהות כיווני פעולה אפקטיביים, למפות את השדה ושחקנים פוטנציאלים ולרתום מנהיגות פוטנציאלית לתהליך ארוך טווח.

התובנה המרכזית שעלתה מהמפגש היא המתח בין ריבוי ארגונים, יוזמות ותכניות לבין חוסר ההצלחה להגיע להשפעה רחבה בתחום, והצורך בהכרות מעמיקה, עיצוב מטרות משותפות ופעולה משותפת. מסיכום התובנות במפגש עלה כי יש צורך בעיצוב תהליך שיקדם תיאום ושיתופי פעולה בין הגופים הפועלים בתחום. לשם כך, יש צורך בתכנון תהליך לטווח ארוך ששואף להגיע לכדי פעולה מתואמת ומשותפת של כלל הגורמים, בהתבסס על מטרות ממוקדות ומשותפות ותיאום בין  הגורמים השונים.

בעקבות המפגש הראשון (שלב א') התכנסו שלושת הגופים המובילים את המהלך ובחרו להתמקד ולהעמיק את פעילותם בקבוצת ה-80% ("הרוב הדומם") תוך פיתוח רעיון מרכזי שעלה במהלך המפגש – "היכרות עם האחר", לכדי פעילות בין מגזרית משותפת.

בשלב ב' של התהליך הוחלט על הוצאה לפועל של מהלך לקידום מתינות וסובלנות ברשת בשתי רמות מקבילות: קמפיין ומהלך רחב. נערכו פגישות עומק לתכנון אסטרטגי של המהלך ונערך המפגש השני של הפורום לקידום מתינות וסובלנות ברשת במטרה להניח תשתית ראשונית לרשת של פעולות משותפות, ליצור תכנית עבודה לפעולה רחבה של השותפים כדי לקדם מתינות וסובלנות ברשת ולרתום את השותפים למהלך אותו תכנן הצוות המוביל.

בשלב ג' של התהליך התקיימו פגישות במתכונת צוותי עבודה מקרב רשת השותפים סביב שני פרויקטים: תכנון מדד ל'דיבור אחר' ברשת, והתנעת קידום מתינות וסובלנות ברשת בחברה הערבית.

הצוות המקצועי שליווה את המהלך מטעם שיתופים: אברהם אסבן, ד"ר בת חן וינהבר, ד"ר גלי סמבירא, לאה לנדמן, רות שמעון-נעים, שחף מרחב, נעם לוי-ארז.

 

להמשך קריאה
עוד תהליכי שיח בין מגזרי בשיתופים

שיתוף ציבור לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הבדואית

תהליך שיתוף ציבור עבור משרד החקלאות לבניית תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי-חברתי של הקהילה הבדואית בנגב

לעמוד התוכנית

תהליך פיתוח במסגרת המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול

צוות שיתופים עסק בפיתוח והפעלה של היוועצויות בין-מגזריות ובין-משרדיות במסגרת המדרשה למנהיגות, ניהול וממשל הממוקמת בירושלים, בהם ייסוד 'כנס ירושלים' וקונספט 'בית היוצר'

לעמוד התוכנית

מהלך שיתופי פעולה בין נציבות שירות המדינה לאקדמיה

פיתוח והפעלה של 'תכנית ממשקים' ליצירת שותפויות בין נציבות שירות המדינה וגורמי אקדמיה, במסגרת תהליכי שיתוף במטה יישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה

לעמוד התוכנית

השולחן העגול בנושא המערך התומך בניצולי השואה

השולחן הוקם במטרה ליצור מערך תומך לניצולי השואה, שייתן מענה לצורכי הניצולים אשר מעבר לזכויות הכספיות. שיתופים נבחר לגוף המפעיל, המייעץ והמלווה לשולחן

לעמוד התוכנית

כוח המשימה לקידום נשים בשירות המדינה

הקמה והפעלה של כוח משימה רב- מגזרי במטרה להעלות את מספר הנשים בעתודות ניהוליות בנציבות שירות המדינה

לעמוד התוכנית