יד הנדיב - שיתוף בנושא שיקום נחלים 


יד הנדיב – שיתוף בנושא שיקום נחלים

ניהול תהליך מקדים לבחינת היתכנות למהלך שיתוף בנושא ניהול בר קיימא של משאבי הטבע והחקלאות באגני ההיקוות

יד הנדיב – שיתוף בנושא שיקום נחלים

בדיקת מוכנות לתהליך שיתוף בנושא ניהול בר קיימא של משאבי הטבע באגני ההיקוות, אוקטובר 2017 – פברואר 2018

במסגרת ההתקשרות, ניהל שיתופים עבור קרן יד הנדיב תהליך קצר טווח, שנועד לבדוק מוכנות והיתכנות לתהליך שיתוף משותף ומתואם לקידום וניהול בר קיימא של משאבי טבע והחקלאות באגני ההיקוות.

במסגרת התהליך נערך מיפוי שחקנים רחב אשר אפשר זיהוי של שחקני המפתח והגורמים שצריכים לקחת חלק בתהליך ובעלי יכולת ההכרעה בסוגייה, נעשו פגישות רתימה למהלך ואף התכנסו כל הגורמים לדיון משותף בנושא.

בסיום המהלך, לקח משרד החקלאות אחריות על התהליך, ריכז במסגרת קבועה וארוכת טווח את הגורמים הרלוונטיים ויצא לדרך בתהליך שיתוף לניהול אגנים אינטגרטיבי.

הצוות המקצועי מטעם שיתופים: מירי יעקובי הורוביץ, שחף מרחב, ד"ר שרית בן שמחון-פלג.

להמשך קריאה
עוד תהליכי שיתוף שניהלנו

השולחן העגול לפיתוח אזורי כלכלי

שיתופים שימש ארגון מפעיל למסגרת לשיח תלת-מגזרי המובלת על ידי המטה לפיתוח אזורי במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה

לעמוד התוכנית

שיתוף ציבור לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הבדואית

תהליך שיתוף ציבור עבור משרד החקלאות לבניית תכנית אסטרטגית לפיתוח כלכלי-חברתי של הקהילה הבדואית בנגב

לעמוד התוכנית

השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך

שיתופים נבחר להיות הגוף המסייע בהפעלת השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך. השולחן, אשר החל לפעול בשנת 2013, הינו תשתית לקיום שיח בין-מגזרי במגוון נושאים בעלי עניין משותף

לעמוד התוכנית

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה מהווה פלטפורמה לאומית לכינון ולניהול השיח בין שלושת המגזרים. שיתופים היה הגוף המפעיל והמלווה של השולחן מהקמתו ב-2008 ועד 2017

לעמוד התוכנית

השולחן העגול בנושא המערך התומך בניצולי השואה

השולחן הוקם במטרה ליצור מערך תומך לניצולי השואה, שייתן מענה לצורכי הניצולים אשר מעבר לזכויות הכספיות. שיתופים נבחר לגוף המפעיל, המייעץ והמלווה לשולחן

לעמוד התוכנית

תהליכי שיתוף במטה הרפורמה בנציבות שירות המדינה

ארגון שיתופים זכה במכרז מטעם נציבות שירות המדינה להפעיל, לייעץ וללוות של השיח הבין מגזרי במטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה, בין השנים 2015-2016

לעמוד התוכנית