שיתופים | למידה וייעוץ 


למידה וייעוץ

 

למידה וייעוץ

אנו בשיתופים מאמינים כי הדרך להובלת שינוי מערכתי היא באמצעות שותפויות בין הארגונים ובין מגזרים. מתוך כך, אנו פועלים לחשיפה והטמעה של מודלים ותפיסות חדשניות בתחום, פיתוח יכולות ומתן כלים להשפעה חברתית משותפת עבור מנהלים בכירים מכל המגזרים- ציבורי, עסקי, חברתי. הלמידה בשיתופים מבוססת על ניסיון עשיר שצברנו בהובלת מהלכים משותפים , בהשראת מודלים מהעולם. 

בין השאר פיתחנו והפעלנו מסגרות למידה ייחודיות למנהלים בכירים, יזמים חברתיים ואנשי מקצוע בתחום כגון המגרש – מובילים מהלכים משותפים, המגרש – מקימים מרחבי השפעה, המכון הישראלי לפילנתרופיה, פורום שיתופים למנכ"לים חברתיים ועוד. 

מיומנו הראשון פעלנו לחיזוק ההשפעה החברתית של המגזר השלישי בישראל על ידי פיתוח והטמעה של תפיסת הניהול החברתי וכן על ידי  מתן כלים מקצועיים וליווי מנכ"לים חברתיים. 

כמה ממסגרות הלמידה שהפעלנו והכלים שפיתחנו עד היום

 

למידע נוסף ניתן לפנות למנהלת תחום למידה וייעוץ בשיתופים, ליאת גוברין: liat@sheatufim.org.il