שיתופים | רב מגזריות - יום למידה לתכנית העמיתים של מעוז 


יום למידה בנושא רב מגזריות והשפעה חברתית משותפת

רב מגזריות - יום למידה לתכנית העמיתים של מעוז

מחזור ט' של תכנית העמיתים של מעוז מתארח בשיתופים

בעשורים האחרונים חלו בחברות הדמוקרטיות במערב, ובכלל זה גם בחברה הישראלית, תמורות מרחיקות לכת בהיבטים שונים – כלכליים, חברתיים, פוליטיים וטכנולוגיים. בתוך כך חלו שינויים גם בתפקידיהם המסורתיים של המדינה, של המגזר העסקי ושל החברה האזרחית. שינויים אלו היוו את המצע עליו צמחו בשנים האחרונות שיתופי פעולה מסוגים שונים בין המגזרים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בשימוש הגובר והולך במושג "רב מגזריות" הן בשדה התאורטי והן בפרקטיקה.

אנו בשיתופים מאמינים כי פעולה משותפת רב מגזרית היא מרכיב הכרחי בדרך לפתרון בעיות חברתיות מורכבות ובהובלת שינוי מערכתי. פעולה משותפת של מנהיגים מהמגזר הציבורי, העסקי והחברתי היא גם אחד הבסיסים בתיאוריה של שינוי שמקדם ארגון מעוז ותכנית העמיתים שלו. לפיכך חברנו יחד – צוות מעוז וצוות שיתופים – כדי להקדיש יום למידה בתכנית העמיתים לבירור התפיסה של רב מגזריות כבסיס להובלת שינוי, ולהעמקה בהבנת התפקידים השונים של כל מגזר והערך המוסף הייחודי של כל אחד מהם בתוך מהלך משותף.

 

מטרות המפגש

יום-למידה

 

תכנית המפגש

מעוז

 

מצגות מתוך המפגש

חומרי קריאה נוספים

שותפויות בין מגזריות תשומות תהליכים ותוצרים: ממצאי מחקר והשלכות למדיניות ולפרקטיקה, הלל שמיד ומיכל אלמוג בר, המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית
המדריך להבניית שותפויות בין מגזריות, השולחן העגול הבינמגזרי במשרד החינוך
דברים שרואים מכאן: על מקומם של מגזר שלישי ופילנתרופיה ביוזמות קולקטיב אימפקט, שיתופים
סקירה בינלאומית: תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין-מגזרי, שיתופים
תשע שנים של שיח ושיתופי פעולה – סיפורו של השולחן העגול במשרד ראש הממשלה, שיתופים
מנהיגות מערכתית – מאזן הכוחות בין מגזרים, לילך דורה, מכון מעברים
ארגוני גג בישראל: תפקידים ואתגרים בייצוג ארגוני החברה האזרחית, מנהיגות אזרחית
לא רק אהבת האדם – הפילנתרופיה בראי התיאוריה והמחקר, אבישג רודיך, האוניברסיטה העברית
שינוי הגישה הממשלתית ליצירת השפעה, תקציר הספר Transforming Government Funding to Drive Impact מאת Sonal Shan
המשילות הציבורית החדשה: שלושה דורות במִנהל הציבורי, ג'וינט אלכא, ומשרד האוצר
ממגזר שלישי למגזר אזרחי: לשאלת הזהות הקולקטיבית של ארגוני המגזר האזרחי, נייר עמדה, בני גדרון, ניסן לימור, אסתר זיכלינסקי, מכון ון-ליר

 

 

הסטודיו לוגו

במסגרת הסטודיו למהלכים משותפים, נשמח לשתף עוד בידע ובניסיון שלנו ולהתאים עבורך הרצאות וסדנאות יישומיות על כמה מהסוגיות הבולטות כיום בעולמות הפעולה המשותפת, ביניהן:

  • קולקטיב אימפקט – תפיסת עולם ומודל פעולה
  • משילות משתפת ושיתוף ציבור
  • מרחבי השפעה – מהלכים משותפים של המגזר השלישי
  • רב מגזריות ושינוי מערכתי
  • השפעה חברתית משותפת

לפרטים נוספים: ליאת גוברין, מנהלת תחום יעוץ ולמידה בשיתופים: liat@sheatufim.org.il

להמשך קריאה