פיתוח פילנתרופיה 


פיתוח פילנתרופיה

מעודדים תרבות של נתינה אסטרטגית בישראל

פיתוח פילנתרופיה

פילנתרופיה פעילה, אפקטיבית ומכלילה (inclusive), היא אחד מעמודי התווך של חברה אזרחית בריאה ומשגשגת: היא מספקת מנוע כלכלי לצמיחה, חדשנות וקיימות של ארגוני המגזר השלישי, ונותנת ביטוי לאזרחות פעילה. בדיוק משום כך, החלטנו בארגון שיתופים להשפיע גם על פיתוח תרבות של פילנתרופיה אסטרטגית בישראל.

פילנתרופיה אסטרטגית מעודדת אזרחים שחוו הצלחה כלכלית להפוך למשקיעים חברתיים, לפעול בשותפות עם ארגוני המגזר השלישי, העסקי והממשלתי, לפתח וליישם פתרונות לבעיות חברתיות בישראל. כל זאת, למען הפיכת ישראל מקום טוב יותר לחיות בו.

כדי להרחיב את מפת המשאבים הפילנתרופים בישראל, אנו בשיתופים מספקים לפילנתרופים ולבכירים בקרנות, הזדמנויות לקחת חלק ביוזמות להשפעה חברתית רחבה במודל קולקטיב אימפקט, ובמקביל מציעים העשרה, פיתוח מקצועי ולמידת עמיתים עבור בכירים משלושת המגזרים – השלישי, העסקי והממשלתי.

אסטרטגיות הפעולה שלנו

 

 

מה אנחנו מציעים בתחום פיתוח פילנתרופיה?

המכון הישראלי לפילנתרופיה

סדנה רב-מגזרית לפיתוח מקצועי, המהווה פלטפורמה ללמידה משותפת של מפת המשאבים הפילנתרופיים

לעמוד התוכנית

תכניות העשרה בפילנתרופיה למנהלים

ארגון שיתופים מציע למנהלים מהמגזר השלישי והפילנתרופי מגוון תכניות להכרת הפילנתרופיה, תפקידה החברתי ודרכי פעולתה

לעמוד התוכנית

פיתוח הפילנתרופיה בישראל – מהלכים בין מגזריים

ארגון שיתופים פועל לקידום ולשיפור חוק החברות, כדי שיהווה תמריץ עבור בעלי הון ישראליים להגדיל את נפח העשייה הפילנתרופית שלהם

לעמוד התוכנית

ייעוץ, ליווי והדרכה לפילנתרופים

פילנתרופיה היא מסע מרתק, מאתגר, מרגש ומתגמל. אנחנו בשיתופים מציעים למשקיעים חברתיים שירותי ייעוץ, ליווי והדרכה ביציאתם למסע הפילנתרופי

לעמוד התוכנית

תכנית פיתוח מקצועי לבכירים בקרנות

תכנית ההעשרה ופיתוח מקצועי לבכירים פותחה במטרה להפגיש את המשתתפים עם תפיסות וכלים המעסיקים היום את עולם הניהול, ולאפשר להם ליבון ובחינה משותפת של יישום כלים אלו בעולם הפילנתרופיה בישראל

לעמוד התוכנית