קידום מדיניות ציבורית ורגולציה מעודדת נתינה 


פיתוח הפילנתרופיה בישראל – מהלכים בין מגזריים

 

פיתוח הפילנתרופיה בישראל – מהלכים בין מגזריים

אנו בשיתופים מכירים בתפקידה המרכזי של הפילנתרופיה ובפוטנציאל התרומה שלה ליציבות, לצמיחה ולחדשנות בקרב ארגוני החברה האזרחית. הפילנתרופיה מהווה מעין מנוע כלכלי המשפיע על איכות החיים של הציבור בישראל, ולפיכך אנו רואים בחשיבות הגדלת העשייה הפילנתרופית והנתינה של בעלי הון בישראל.

נושא עידוד הנתינה וקידום הפילנתרופיה הועלה בשנת 2009 כאתגר בפני השולחן העגול במשרד ראש הממשלה, שארגון שיתופים משמש הגוף המפעיל והמלווה שלו מאז הקמתו. הובילה לכך בין השאר, ההכרה בצורך ליצור יציבות ועמידות כלכלית של המגזר השלישי, המהווה גורם מספק שירותים חברתיים חיוניים.

כתוצאה מעבודת הצוות שהוקם לטובת הנושא, אישרה הכנסת בדצמבר 2013 את התיקון לחוק החברות המסדיר את מעמדן של קרנות לתועלת הציבור. חוק החברות (תיקון מס' 23), התשע"ד – 2013 מאפשר הקמה של תאגיד ייעודי כקרן פילנתרופית – הקרן לתועלת הציבור (קל"צ). אולם חרף זאת, עד כה לא הוקמה כל קרן פילנתרופית בישראל, מכוח הוראות לחוק ובהתאם למבנה התאגידי החדש.

מפגש: "קרנות פילנתרופיות בישראל – מחקיקה למימוש"

ב-2.1.2017 התקיים בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, במסגרת פעילות משותפת של המכון למשפט ופילנתרופיה, ארגון שיתופים ויוזמת יכולים נותנים, מפגש שהוקדש לדיון בבעיות שעולות מן החוק ובדרכים אפשריות לתיקונו כך שפילנתרופים אכן יבקשו ליישמו. במפגש השתתפו 27 נציגים ממשרד ראש הממשלה, משרד המשפטים, משרד האוצר, פילנתרופים, ארגוני תשתית, עורכי דין, רואי חשבון וחוקרים. כתוצאה מהמפגש גובשו ונוסחו מספר המלצות ליישום החוק, שהועברו לבדיקה של משרד המשפטים ומשרד האוצר.

מטרת שיתופים להמשיך ולהוות גורם מניע ומכנס להמשך העבודה הנדרשת לשיפור החוק, ולקיום מפגשי עבודה נוספים, רב-מגזריים, לליבון סוגיות נוספות הנמצאות על סדר יומה של הפילנתרופיה – כגון קרנות DAF ונתיבי השקעות אימפקט שונים הדורשים הסדרה רגולטורית.

למידע נוסף ניתן לפנות לרונית סגלמן, מנהלת תחום פילנתרופיה בשיתופים:  ronit@sheatufim.org.il

 

 

להמשך קריאה