שיתופים | תהליכי שיתוף במשרד הכלכלה והתעשייה 


תהליכי שיתוף במשרד הכלכלה והתעשייה

ליווי היחידות במשרד הכלכלה והתעשייה בתכנון וביצוע של מגוון תהליכי שיתוף ציבור, בין השנים 2011-2021 

תהליכי שיתוף במשרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה, בליווי ארגון שיתופים, מקיים החל משנת 2011 תהליכי שיתוף ציבור מגוונים במסגרת יחידות רבות במשרד. תהליכים אלו כוללים כלכלהשיתוף סביב סוגיות שונות, בהן בניית תכניות עבודה, פתרון בעיות מורכבות, מיצוב יחידות כגורם מפתח בתחומן ורתימת שותפים, העשרת הידע של עובדי היחידה וכן עזרה במימוש יעדי היחידות.

במשרד הכלכלה והתעשייה, בדומה למשרדי ממשלה נוספים בישראל, הולכת ומשתרשת בשנים האחרונות התפיסה כי "שיתוף ציבור" אינו מתמצה רק בפרסום קולות קוראים או התייחסות לפניות ציבור. הניסיון מראה ששיתוף הציבור תורם בדרכים שונות לעבודת הממשלה – הצלחה בהגעה ליעדים מורכבים, רתימת ארגונים למשימות המשרד, הרחבת נקודות המבט המשרדית על סוגיות שונות, אישוש דרכי פעולה, איסוף מידע והבאת החוויה האישית של האזרחים המעניקה ממד משלים לעבודת המשרד.

בהתאם לתפיסה זו, מקדם המשרד תהליכי שיתוף שונים בתוך יחידות המשרד, מעודד ביצוע תהליכי שיתוף כבר בשלבי תכנון תכניות עבודה וכן פועל להטמעת תפיסת השיתוף בקרב עובדי המשרד ככלל, והיכרות עם תחום שיתוף ציבור בפרט.

במסגרת עבודתנו עם המשרד, שיתופים סייע וליווה את ביצועם של תהליכי השיתוף כבר בשלבי התכנון והחשיבה וכן בשלבי הביצוע. כך למשל, סייענו בליווי הוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים בישראל בתהליך בנושא רגולציה ואכיפה, הסכמים בלעדיים במרכזים מסחריים ועוד. בנוסף ובמקביל, קיים הצוות המקצועי של שיתופים הכשרות להטמעת תרבות שיתוף משרדית.

 תהליכי השיתוף שליווינו במשרד הכלכלה והתעשייה

השולחן העגול לפיתוח אזורי-כלכלי, 2011-2012: מסגרת לשיח בין הממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי, בהובלת המטה לפיתוח אזורי במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה. מטרת השולחן העגול הייתה להוות מסגרת לגיבוש תפיסת "פיתוח אזורי-כלכלי בישראל", באמצעות שיח תוך-מגזרי ובין-מגזרי, שיהווה מצע לקידום ולמימוש פרויקטים ותוכניות חדשניות בשטח.

השולחן העגול להשקעות זרות, 2018-2019: תהליך שיתוף בין-מגזרי במטרה להרחיב ולהעמיק את הידע והכלים הקיימים בליווי ויעוץ למשקיעים, ארגונים עסקיים וכן ארגוני המגזר השלישי העוסקים בהשקעות זרות וכן לעודד שיתופי פעולה בין הגורמים הפועלים בזירה.

קידום כלכלי לענפי המסחר והשירותים בישראל, 2019-2020: תהליך שיתוף מלווה לוועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים בישראל, במטרה להרחיב את מאגר הידע עליו תשען עבודת הוועדה בגיבוש המדיניות וההמלצות שלה בתחום.

 

להמשך קריאה