שיתופים | קורס אדריכלי שיתוף במשרד החינוך 


קורס אדריכלי שיתוף במשרד החינוך

תכנית הכשרה לאנשי המטה של משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים

קורס אדריכלי שיתוף במשרד החינוך

תפיסת המשילות המשתפת, הרווחת בארץ ובעולם, מובילה לקיומם של מגוון תהליכי שיתוף שבכוחם לייצר תהליכי edulogoקבלת החלטות וביצוע טובים יותר.

היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין מגזריות במינהל הפדגוגי, מובילה תהליכי שיתוף פנים משרדיים ובין מגזריים המאפשרים ליחידות במשרד לקבל מידע ורעיונות חדשים, לתכנן באופן רלוונטי, לזהות חסמים והתנגדויות, להגביר אמון ולגיטימציה בציבור ולרתום שותפים לתהליכי היישום.

היחידה לניהול תכניות ושותפויות במינהל הפדגוגי של משרד החינוך מקיימת קורס אדריכלי שיתוף, בו לוקחים חלק כ-18 אנשי מטה ממשרד החינוך וממשרדי ממשלה נוספים.

מטרת תכנית ההכשרה היא לפתח בקרב גורמי מטה יכולות, ידע וכלים מקצועיים לתכנון ולהובלת תהליכי שיתוף. תהליכי שיתוף אלו יאפשרו לקדם מדיניות או לעצב החלטות במגוון אתגרים מורכבים תוך שילובם של מגוון בעלי עניין.

בין התכנים שילמדו: שיח בין מגזרי בישראל ובעולם; משילות משתפת במשרד החינוך; תהליכי-על ביחסי ממשלה חברה אזרחית; ציר השיתוף ומדריך השותפויות; ידע תיאורטי וכלים מעשיים לניהול שותפויות; ליווי בפועל של תהליך שיתוף תוך יישום הכלים והמתודות שנלמדו ועוד.

 

 

אדריכלי שיתוף

חומרים ומסמכים למשתתפי הקורס

חומרי רקע והעשרה

 

 

 

 

להמשך קריאה