שיתופים | משרד החינוך - מהלך היוועצות בנושא מרחב דיגיטלי 


משרד החינוך – מהלך היוועצות בנושא מרחב דיגיטלי

מפגש היוועצות של השולחן העגול הבין מגזרי במשרד החינוך בנושא מרחב דיגיטלי

משרד החינוך - מהלך היוועצות בנושא מרחב דיגיטלי

על המהלך

כחלק מתהליך לפיתוח מרחב דיגיטלי לאיגום הקשרים והשותפויות בין ארגוני החברה האזרחית לבין משרד החינוך, היחידה לניהול תכניות ולשותפויות בין-מגזריות במשרד החינוך קיימה במהלך שנת 2018 מפגש היוועצות.

מטרת המפגש היתה להרחיב ולהעמיק את הידע בנוגע לצרכים השונים הכרוכים בפיתוח מסוג זה, וכן לבחון הזדמנויות לממשקים עם מערכות טכנולוגיות נוספות בזירה זו.

המרחב הדיגיטלי הינו חלק מהמלצות השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך בנושא: מנגנונים לתיאום בשגרה ובחירום.
כחלק מהמלצות השולחן העגול, הוצגה תכנית ראשונית להקמת מרחב דיגיטלי שיהווה תשתית טכנולוגית ליידוע, היוועצות, תאום ושותפויות בין-מגזרית ופנים-מערכתית בשגרה ובחירום.

המפגש התקיים ב-13.12.18, בבית שיתופים, מושב בית יהושע. לסיכום המפגש לחצ/י כאן

להמשך קריאה