שיתופים | משרד החינוך - תהליך שיתוף בנושא מתווה ההכלה וההשתלבות 


תהליך שיתוף בנושא מתווה ההכלה וההשתלבות

תהליך שיתוף בין מגזרי בנושא מודלים ליישום מיטבי של מתווה ההכלה וההשתלבות ברמת בית-הספר והקהילה 

משרד החינוך - תהליך שיתוף בנושא מתווה ההכלה וההשתלבות

ב-10 ביולי 2018 אושר סופית תיקון לחוק החינוך המיוחד (1988). בחוזר מנכ"ל ליישום החוק, צוין שמדיניות משרד החינוך "הנגזרת מחוק החינוך המיוחד […] היא להעניק זכות קדימה ככל האפשר להשמתו של תלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך מענה לצרכיו במסגרת הרגילה", וכי "יש למצות תהליכי הכלה וסיוע ברמת התלמיד, הכיתה ובית-הספר" (מתוך עדכון חוזר מנכ"ל מס' 0201, ינואר 2019).

בכדי ליישם תיקון זה מקדם משרד החינוך את מתווה ההכלה וההשתלבות. במהלך שנת 2019 קיים המשרד מספר תהליכי שיתוף לקידום אתגרי מתווה ההכלה וההשתלבות והטמעתו בשטח תוך צמצום החסמים, בליווי ארגון שיתופים, המשמש כגוף המסייע בהפעלת השולחן העגול הבין מגזרי במשרד החינוך מאז שנת 2013.  

התהליך הנוכחי המתמקד ביצירת מודלים ליישום מיטבי של מתווה ההכלה וההשתלבות ברמת בית-הספר והקהילה ולקח בחשבון מגוון רחב של בעלי תפקידים ושותפים בתחום החינוך המיוחד ומערכת החינוך בכלל, שצריכים ורוצים להיות מעורבים ולהשפיע על עיצוב מרחב משותף, אפקטיבי ותורם.

מטרות השולחן העגול הינן להרחיב את נקודות המבט לגבי ההזדמנויות והאתגרים שהמתווה יוצר ברמת בית-הספר והקהילה וליצור מודלים אפשריים ליישום מיטבי של המתווה ברמת בית-הספר והקהילה.

לתוצר התהליך: צעדים להכלה ושילוב מיטביים בבית הספר לחצו כאן 

ציר זמן מתווה הכלה

 

להמשך קריאה