שיתופים | משרד החינוך - תהליך שיתוף בנושא גיוס כח אדם להוראה 


תהליך שיתוף בנושא גיוס כח אדם להוראה

מפגשי היוועצות בין מגזריים במטרה להעמיק את הידע על תהליכי הגיוס, ההכשרה והשימור של כח האדם למקצועות ההוראה

משרד החינוך - תהליך שיתוף בנושא גיוס כח אדם להוראה

רקע ומטרות

מקצוע ההוראה הוא מקצוע חשוב ומשמעותי לעתידה של החברה והוא מעצב את פני החברה והדורות הבאים. "הגננות והמורים הם edulogoהעומדים בחזית העשייה החינוכית, והם מופקדים על ביצוע מרבית המשימות החינוכיות והאחראים לכך. מקצועיותם, התלהבותם, והמוטיבציה שלהם להצליח בעבודתם, כמו גם מחויבותם לחינוכם הערכי והחברתי של התלמידים ולקידום הישגיהם הלימודיים, הם תנאי הכרחי להצלחת מערכת החינוך". גם מחקרים בארץ ובעולם מצביעים על ההשפעה המכרעת של איכות המורים וההוראה על הישגי התלמידים ועל טיב הלמידה בבית הספר (מתוך דוח מבקר המדינה, מאי 2019).

בד בבד, בעשורים האחרונים הדגישו ועדות, חוקרים ואנשי חינוך את המצוקה הקשה בהוראה ובהכשרה של מורים לנוכח שינויים חברתיים, תעסוקתיים, טכנולוגיים, חינוכיים והשכלתיים – מקומיים ועולמיים – ואת הצורך לעדכן את הכשרת המורים לאור שינויים באופיו של מקצוע ההוראה במאה ה-21. בעשורים אלה הלך והתרחב הדיון על אופיין של הסוגיות המרכזיות במקצוע ההוראה, בעיותיו והפתרונות לשיפור משמעותי בו ובמעמד המורה.

לאור כך, מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך בסיוע ארגון שיתופים ביקש להרחיב ולהעמיק את הידע בנושא זה באמצעות תהליך הקשבה בין מגזרי, שזימן נקודות מבט שונות על שלבים שונים בתהליכי הגיוס, ההכשרה ושימור של כח האדם למקצועות ההוראה, בתחומים וממגזרים שונים במערכת החינוך.

מפגשי ההיוועצות

בין החודשים פברואר –יוני 2020 התקיימו 3 מפגשי היוועצות. שני המפגשים הראשונים שהתקיימו עסקו בשלבי הקריירה של העוסקים בהוראה: קריירה ראשונה וקריירה שנייה, והשתתפו בהם כ-50 איש.

המפגש השלישי התקיים בתקופת חירום הקורונה ועסק בתכנית הסבת האקדמאים שנפגעו כלכלית בתקופת המשבר – קליטתם והתמדתם במערכת החינוך. המפגש התקיים במתכונת מקוונת ולקחו בו חלק פעיל 84 משתתפים, מהם נציגי מטה משרד החינוך, נציגי מחוזות ורשויות, מכללות מכשירות, מנהלי בתי"ס, מורים, מוסבים, נציגי מפעל הפיס ושירות התעסוקה, מפמ״רים, מפקחים, ״מפוטרי טבע״, וכן סטודנטים בתכנית ההכשרה "קיוון חדש".

מטרת המפגש היתה להתייעץ ולשמוע מהמשתתפים על תובנות ומחשבות שעלו בעקבות התכנית "קיוון חדש", תכנית שנולדה מהזדמנות משבר הקורונה ומטרתה גיוס עובדי הוראה איכותיים למערכת ולטובת קליטה מיטבית של המוסבים במערכת החינוך. במסגרת התהליך נשלח סיכום למפגש המציג 5 תובנות מרכזיות.

להמשך קריאה