שיתופים | תהליכי שיתוף ציבור במשרד הבריאות 


תהליכי שיתוף ציבור במשרד הבריאות 

ליווי משרד הבריאות בפיתוח, הטמעה והוצאה לפועל של תהליכי שיתוף פיזיים ומקוונים במגוון נושאים

תהליכי שיתוף ציבור במשרד הבריאות

שיתופים ליווה את משרד הבריאות במגוון תהליכי שיתוף פיזיים ומקוונים בין השנים 2018-2021. משרד הבריאות

משרד הבריאות בסיוע שיתופים פעל לפתח ולהטמיע עקרונות וכלים של שיתוף ציבור ולעודד שימוש בהם, הן כתרבות ארגונית במשרד, והן בתהליכי העבודה השוטפים בכלל מערכת הבריאות: קופות החולים ובתי החולים.

משרד הבריאות מעודד את הגורמים השונים המערכת הבריאות (במטה המשרד, בקופות החולים, בקהילה ובבתי החולים ועוד) להשתמש בכלים לשיתוף ציבור כחלק בלתי נפרד מתהליכי עבודה, בצמתי קבלת ההחלטות ולהפוך את שיתופי הפעולה לסטנדרט עבודה יומיומי. זהו צעד נוסף בדרך לחיזוק הממשקים ושיתופי הפעולה הבין-מגזריים, והוא חלק ממהלך רחב שמקדם המשרד להטמעת תהליכי שיתוף.

תהליכי השיתוף שליווינו במשרד הבריאות:

הקמת תשתית מקוונת לתהליכי שיתוף ציבור של המשרד (2018-19): על מנת לאפשר מגוון אופנים של שיתוף, הוקמה פלטפורמה מקוונת לתהליכי שיתוף ציבור הכוללת מערכת טכנולוגית לקיום דיונים מקוונים עם הציבור.

תמיכה בהנקה (ינואר -אוגוסט 2020): משרד הבריאות מבקש לסייע לאימהות ומשפחות המעוניינות להניק, לממש את בחירתן. בתהליך זה ביקש המשרד לשמוע מאימהות ומסביבתן הקרובה, כיצד לדעתן יכול משרד הבריאות לפעול על מנת לתמוך בהנקה עבור נשים המעוניינות בכך. בתהליך זה נשאלו המשתתפות על ההצלחות והאתגרים, התלבטויות, מורכבויות והצרכים הקשורים בהנקה, לטובת גיבוש דרכי פעולה שיסייעו לאימהות ולמשפחות המעוניינות בהנקה לממש את בחירתן.

תהליך שיתוף הציבור בנושא תמיכה בהנקה החל בחודש ינואר 2020 בתהליך שיתוף ציבור מקוון המיועד לציבור הרחב. לאחר התהליך המקוון התקיימו 4 קבוצות מיקוד עם אוכלוסיות שונות –  נשים מהחברה הערבית, נשים מהחברה החרדית, נשים שבחרו לא להניק, בני ובנות זוג של נשים מניקות על מנת להעמיק ולדייק נושאים שעלו בתהליך המקוון.

צוות הליווי של שיתופים סיכם את תהליך השיתוף לכדי מסמך אשר מהווה את הבסיס לתכנית עבודה משרדית בנושא קידום, הגנה ותמיכה בהנקה. המסמך מרכז את הקולות שהושמעו בתהליך השיתוף ומביא את עיקרי הנושאים שעלו, בשילוב המלצות אופרטיביות לביצוע בתכנית העבודה. מסמך זה הוא תוצר התהליך, והוא יסייע למקד את דרכי הפעולה, כבסיס לתכנית עבודה מבוססת שיתוף ציבור לקידום, הגנה ותמיכה בהנקה. מתוך המסמך המסכם שכלל ידע, תובנות והמלצות לפעולת המשרד:

תרשים הנקה

• חיזוק הקשר בין המשרד וארגוני החברה האזרחית (ינואר-מאי 2020): משרד הבריאות מעוניין להרחיב ולהעמיק את שיתופי הפעולה שלו עם החברה האזרחית שעוסקת בנושאים של בריאות. לשם כך, קול קורא בריאות פייסביקש המשרד לייצר מאגר רחב ומגוון איתו יוכל לעבוד בתחומים שונים הנוגעים לתחומי בריאות. מטרת הקמת המאגר היא לבצע קפיצת מדרגה בכמות ובאיכות של שיתופי הפעולה הבין מגזריים במערכת הבריאות: להעמיק את ההיכרות בין הארגונים ובין המשרד ובין הארגונים עצמם, לאפשר יותר שיתופי פעולה ושיתוף ארגונים בקבלת ההחלטות. לצורך כך, נערך מיפוי של ארגוני חברה אזרחית הפועלים בתחום. המיפוי התבסס על שאלון מקוון אשר החל בפברואר 2020 ונקטע לאור התפרצות הקורונה. השאלון עלה לאוויר מחדש, בנוסח מעודכן ביולי 2020 והציג מיפוי של 370 ארגוני חברה אזרחית.

מתמחים בפסיכיאטריה (2019-2020): חטיבת המרכזים הרפואיים במשרד הבריאות, אשר עוסקת בניהול בתי החולים הממשלתיים, שמה דגש גדול על קידום נושא הפסיכיאטריה, עקב האתגר הקיים של בחירה מועטת של סטודנטים בהתמחות במסלול זה. מטרת תהליך השיתוף הינה להבין איך לעודד את הבחירה במסלול התמחות בפסיכיאטריה: הצורך במקצוע הולך וגובר עם השנים אך אין מספיק סטודנטים הבוחרים בהתמחות בתחום הפסיכיאטריה.

תהליך השיתוף החל בשאלה מקוונת באתר ההיוועצות, וכלל כ-100 תשובות, אשר הצביעו על מגמות מרכזיות בתחום ההכשרה של פסיכיאטרים, מודעות, דימוי התחום ועוד. בשלב השני התקיימה קבוצת מיקוד כדי להבין לעומק מה ניתן לעשות על מנת לשנות ולהגדיל את בחירת הסטודנטים במקצוע הפסיכיאטריה.

• עירוניות ובריאות (2019-2020): תהליך שיתוף אשר עוסק בנושא קידום אורח חיים בריא במרחב העירוני. עירוניות ובריאות תוכננה דיון עירוניות ובריאותלהיות אחת מהתכניות האסטרטגיות של משרד הבריאות לשנת 2020, אך בשל התפרצות משבר הקורונה תהליך השיתוף שונה. במסגרת תהליך השיתוף ביקש המשרד לבחון את הקשר בין עבודת המשרד לבין רשויות מקומיות, לזהות צרכים ופוטנציאל לממשקי עבודה, לצד שינוי השיח ביחס לתחומי האחריות של רשויות מקומיות והעומדים בראשן בהקשר קידום בריאות. מטרת התהליך לגבש תשתית ידע לטובת קבלת החלטות והנעת תכנית עבודה בין משרדית בנושא קידום בריאות ברשות המקומית.

קהל יעד של מהלך השיתוף כולל גורמים בכירים ברשויות המקומיות, אנשי מקצוע האמונים על נושא הבריאות ברשויות, אנשי מקצוע, תושבים ברשויות, גורמים ממשרדים ממשלתיים מקבילים השותפים למהלך וגורמי חברה אזרחית העוסקים בקידום בריאות. התהליך החל בשנת 2019 בקבוצות מיקוד פיסיות עם תושבים, והמשיך בתהליך מקוון עם במטרה להבין את הצרכים של התושבים, והציפיות שלהם מהרשות המקומית בנוגע לקידום בריאות. בתהליך השתתפו כ-400 תושבים. בהמשך תוכננו מפגשי היוועצות עם בכירים ברשויות המקומיות, אך לאור התפרצות משבר הקורונה בתחילת שנת 2020 הוקפא התהליך והסתיים לאחר השלב המקוון.

• בריאות דיגיטלית – (מאי-נובמבר 2020): נושא השירותים הדיגיטליים עלה לסדר היום הציבורי ביתר שאת במהלך תקופת הקורונה. עם פרוץ המשבר, נדרשה התאמה של האופן שבו ניתנים שירותי הרפואה בישראל למציאות השונה של שמירה על ריחוק חברתי, והיווה זרז לשימוש מוגבר במגוון ערוצי תקשורת בין מטפלים למטופלים. אגף בריאות דיגיטלית ואגף תכנון מדיניות במינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ביקשו לשמוע את ציבור המטפלים, וקיימו תהליך שיתוף מקוון אשר עסק בהתנסות במתן שירותי רפואה מרחוק בקרב קהילת המטפלים. מטרת התהליך המקוון היתה ללמוד מתוך החוויות וההתנסויות של מטפלים/ות במתן שירותי רפואה מרחוק מאז החל משבר הקורונה, ולשמוע על שביעות רצונם מהטיפול מרחוק, יעילותו ותרומתו.

טיפול במחלות נדירות (יוני-נובמבר 2020): מחלות נדירות הן בדרך כלל מחלות קשות, כרוניות, מגבילות ומורכבות מאוד, ובעלות שכיחות נמוכה. משרד הבריאות מעוניין להכיר מקרוב את האתגרים העומדים בפני משפחות המתמודדות עם מבוגרים וילדים עם מחלה נדירה מבחינת השרות הרפואי של מקצועות הבריאות והרפואה. סביב העלייה בגיל הילדים והגעתם לבגרות, ביקש המשרד לדעת האם המטופלים קיבלו טיפול מתאים, היכן היה חסר טיפול או ידע של אנשי מקצוע, מה היה מסייע להם ולילדים להתמודד טוב יותר עם המחלה.

תהליך השיתוף, בהובלת  אגף התזונה והמחלקה להתפתחות הילד כלל 3 קבוצות מיקוד (מקוונות) אשר השלימו זו את זו ואפיינו את הצרכים המרכזיים שעלו מהחולים ובני משפחותיהם, מתוך רצון להכשיר את הצוותים הרפואיים ומקצועות הבריאות לתת מענה רפואי הולם ואיכותי יותר. קבוצה ראשונה בהשתתפות הורים לילדים החולים במחלות נדירות, קבוצה שניה בהשתתפות חולים מבוגרים במחלות נדירות, והקבוצה השלישית אשר לקחה את תהליך השיתוף צעד קדימה והתקיימה בשיתוף נציגים בכירים מקופות החולים אשר ביקשו לשמוע ולשתף אודות הצרכים של חולים במחלות נדירות כפי שעלו מהשטח ובחינת אפשרות לנקיטת צעדים ומהלכים לשיפור המענים.

• ניסויים קליניים (אוקטובר-נובמבר 2020): במסגרת תהליך שיתוף ציבור, קיים משרד הבריאות מפגש היוועצות, בו ביקש לשמוע את עמדתם והמלצותיהם של ארגוני חולים וחוקרים בנוגע לאופן בו ניתן לעודד ניסויים לצורך פיתוח פתרונות רפואיים תוך כיבוד האוטונומיה של המטופלים המשתתפים. מטרת המפגש הייתה לאסוף הצעות ורעיונות מארגונים ואנשי הקהילה הרפואית בנוגע לדרכים מתאימות לקבל הסכמה מדעת של בגירים המסתייעים בנציג חוקי להשתתף בניסויים רפואיים. זאת תוך שמירה על האוטונומיה של הבגיר/ה.

• בדידות מאושפזי קורונה (נובמבר 2020): עידן הקורונה העלה בפנינו אתגרים רבים וביניהם ריחוק חברתי ובדידות המטופלים אשר מאושפזים במחלקות קורונה. מחקרים מראים קשר ישיר בין חוויית בדידות לבין בעיות בריאות. המשרד קיים קבוצת מיקוד מקוונת לדיון בשאלת הפגת הבדידות בעת האשפוז אשר מטרתה סיוע בבנית תכנית התערבות להפגת הבדידות של מאושפזי קורונה בבתי החולים הכלליים. הקבוצה עסקה בבירור מעמיק עם אנשים שאושפזו במחלקות קורונה לגבי אמצעים שיוכלו לסייע בהפגת הבדידות בעת האשפוז בבית החולים. בסיוע מסמך התובנות מקבוצת המיקוד, גובשה תוכנית עבודה אשר במהירות הועברה לבתי החולים הממשלתיים והמלצות רבות אשר הוצעו בקבוצת המיקוד יושמו בשטח ובמחלקות לטובת החולים.

• צעירים בקורונה (דצמבר 2020): ציבור הצעירים והצעירות בישראל הם אוכלוסיית מפתח להתמודדות עם כל משבר חברתי, בפרט עם משבר הקורונה. על מנת לצמצם את התחלואה ולשפר את ההנחיות, התקיימו שתי קבוצות מיקוד עם צעירים/ות בישראל מהחברה היהודית ומהחברה הערבית והדרוזית על מנת לשמוע על החיים כצעיר/ה בארץ בתקופת הקורונה. מטרות התהליך היו לקבל תמונת מצב בנוגע להקפדה על ההנחיות זיהוי אתגרים ייחודיים לציבור זה, ללמוד מה יוכל לסייע להם להקפיד על ההנחיות ובנוסף לשמוע עמדות בנוגע לחיסונים. 

• מתן שירותים רפואיים לאנשים עם מוגבלות בתקופת הקורונה (נובמבר 2020): כחלק מהפעילויות לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התקיים דיון מקוון אשר יועד לצוותי הרפואה והבריאות, וביקש ללמוד מהתנסותם במתן שירותי בריאות לאנשים עם מוגבלות מאז החל משבר הקורונה, ולשמוע אודות האתגרים בהם נתקלו, והאמצעים והפתרונות אשר סייעו להם לתת שירות שוויוני ואיכותי. 

• המטופל במרכז – (נובמבר 2020- יולי 2021): חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים מבקשת לסייע למטופלים ולמלוויהם המגיעים למרכזים הרפואיים הממשלתיים לקבל שירות טוב יותר בנושאי צמצום בירוקרטיה ורצף טיפולי. במסגרת כך, תתקיים קבוצת מיקוד מקוונת בהשתתפות ארגוני חברה אזרחית אשר עוסקים במטופלים/ות וזכויותיהם. מטרת קבוצת המיקוד הינה העמקה בנושאי צמצום בירוקרטיה ורצף טיפולי לצורך הבנת האתגרים וקבלת הצעות לפתרונות. התובנות מהמפגש יסייעו לבסס את תכנית העבודה של חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים לשנת 2021

• פריון ותרומת זרע: (ינואר- פברואר 2021):

בישראל קיימים כיום 17 בנקי זרע, בבתי חולים פרטיים וציבוריים, העוסקים בתרומה ובשמירה של תאי זרע. פרט לגיוס תורמי זרע ישראליים, מבוצע גם יבוא רחב של תרומות זרע מחו"ל. אגף הטכנולוגיות במשרד הבריאות, אשר אחראי בין היתר גם על תחום הפריון וההולדה, ביקש לקיים תהליך שיתוף לקראת ניסוח החוק לבנקי זרע, וקיים קבוצת מיקוד מיקוד עם ציבור היילודים שנולדו מתרומת זרע.

מטרת קבוצת המיקוד היתה לשמוע את נקודות המבט של יילודים אשר נולדו מתרומת זרע, חשיפת נקודות עיוורון שיסייעו בגיבוש חקיקה לחוק בנק הזרע, אשר תתאים ותתייחס לצרכי הציבור, לקדם את תזכיר החוק הקיים ולהתאימו ל-2021 תוך ראיה רחוקה קדימה. בקבוצת המיקוד עלו נושאים משמעותיים ודרמטיים אשר משפיעים על חיי היילודים מתרומות זרע בצורה ניכרת, וחלקם ניתנים לשינוי באמצעות חקיקה, רצון טוב ושיתוף פעולה. הסרת האנונימיות הגנטית של התורם חשובה מאוד ותוכל לשרת את היילודים מבחינה רפואית. חשובה גם יצירת מאגרי תורמים ואחאים, ויש לבדוק היתכנות ויכולת משפטית לנושא. עם כל אלו, יש לזכור שהאפשרות לקבל תרומות זרע מסייעת לנשים ולזוגות להקים משפחות ולהוליד ילדים, ולכן יש לשמר את האפשרות לכך במסגרת החוק המתגבש.

הצוות המקצועי שליווה את המשרד מטעם שיתופים: עדי שילינג-גלזר, שחר רוזנק, אילה הורביץ, אור סרי, יותם הכהן

להמשך קריאה