שיתופים | תהליכי שיתוף במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור 


תהליכי שיתוף במשרד מבקר המדינה

ניהול תהליכי שיתוף ציבור פיזיים ומקוונים עבור יחידות המשרד השונות, 2016-2019

תהליכי שיתוף במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

 

 

תהליכי שיתוף ציבור במשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור החלו לפעול בשנת 2016 ונערכו בהיקף ומגוון רחב לוגו מבקרשל כלים וסוגי תהליכים. תהליכים אלו מאופיינים בליווי מגוון של שיתוף פיסי ומקוון ביחידות המשרד השונות בכדי להביא את נקודת המבט של הציבור הרלוונטי לתחום המבוקר ובפיתוח תשתית ארגונית ייחודית בנושא שיתוף ציבור.

מטרת תפיסת השיתוף במשרד הינה להטמיע כלים לביצוע תהליכי שיתוף ציבור כחלק מתוכנית העבודה ונהלי העבודה המשרדיים וזאת כחלק מהיוזמה להגברת השקיפות ועידוד מעורבות הציבור בנעשה בו.

תהליכי שיתוף ציבור שקיים משרד מבקר המדינה בסיוע ארגון שיתופים:

 • שיתוף ציבור במטלת ביקורת העוסקת ב"טיפול המדינה בקשישים סיעודיים בקהילה" 
 • שיתוף הציבור במסגרת מטלת ביקורת העוסקת ב"שירותי חברת דואר ישראל לציבור" 
 • שיתוף הציבור שהתקיים במסגרת מטלת ביקורת העוסקת ב"תחבורה ציבורית בישראל"
 • שיתוף ציבור לתושבי מזרח ירושלים בנושא "עיר ירושלים": תהליך שיתוף שנעשה במסגרת דו"ח ביקורת מיוחד על העיר ירושלים. התהליך הציף את חוויית תושבי מזרח העיר במספר נושאי ביקורת, בהם: תעסוקת גברים ונשים, חינוך, ניקיון והחיים מעבר לגדר הביטחון.
 • שיתוף הציבור בבחינת נושאי ביקורת פוטנציאליים: תהליך חלוצי במשרד מבקר המדינה בו נפתח בנק הנושאים לביקורת לחשיבה משותפת יחד עם נציגי החברה האזרחית, במטרה להעשיר אותו בנושאים נוספים לביקורת.
 • שיתוף הציבור בנושא "טיפול הרשויות המקומיות בהטרדות מיניות ובמניעתן"
 • שיתוף הציבור בנושא "מענה הניתן על ידי משרדי קציני המטה בשטחי C לאוכלוסייה המקומית": תהליך שיתוף לבחינת השירות הניתן לאוכלוסייה המקומית הישראלית והפלסטינית ע"י קציני המטה במנהל האזרחי, תוך דגש על טיב השירות שמקבלת האוכלוסייה המקומית במנהל התכנון, רישום מקרקעין ותעסוקה.
 • תיקון ליקויים שזוהו בדו"חות ביקורת: תהליך השיתוף התמקד ברצון להרחיב ולהעמיק את הקשר בין המשרד לבין אזרחים פעילים וכן להמריץ תיקון ליקויים של גופים מבוקרים. במסגרת התהליך הציבור ביצע מעקב בשטח אחר ליקויים ספציפיים והציף בסטטוס התיקון.
 • ניהול רכש במשרד הביטחון: תהליך שביקש לבחון יחד עם ספקים את כל שלבי הרכש בהם מעורב משרד הביטחון. מטרת התהליך הייתה זיהוי השלבים העיקריים בתהליך הרכש בהם מצויים כשלים ובעיות מרכזיות.
 • הכשרה לביצוע והובלת תהליכי שיתוף עצמאיים לעובדי המשרד: הכשרה לעובדי משרד מבקר המדינה, במטרה להעניק כלים, לעודד חשיבה ולאפשר ביצוע תהליכי שיתוף ציבור עצמאיים בקרב תהליכי הביקורת במשרד. ההכשרה התמקדה בהקניית מיומנויות וכלים פרקטיים ליישום.
 • תהליך להרחבת הנושאים לביקורת המדינה בנושא בינוי ומקרקעין: תהליך שיתוף להרחבת מאגר הנושאים הפוטנציאלים לביקורת בתחומי הבינוי והמקרקעין. מטרת התהליך הייתה לאסוף כיוונים חדשים למשימות ביקורת, אשר מעניינות את הציבור ונוגעות למצוקותיו ומימוש זכויותיו.
 • מוכנות מערכת ההשכלה הגבוהה לשוק העבודה העתידי: תהליך בנושא הכשרת סטודנטים לשוק העבודה הנוכחי והעתידי, בדגש על הפקולטות למדעי הרוח והחברה. במסגרת התהליך דנו עם בכירים באקדמיה בסוגיה – האם וכיצד מערכת ההשכלה הגבוהה מתאימה עצמה לשוק העבודה העתידי.
 • הרחבת הנושאים לביקורת המדינה בנושא השכלה גבוהה: תהליך שיתוף של האגף להשכלה גבוהה יחד עם ארגוני החברה האזרחית, במטרה להיחשף לנקודת מבטם על נושאי הביקורת השונים לטובת עיבוי והעשרת המידע הקיים וקבלת נושאים פוטנציאליים לביצוע תהליכי ביקורת.
 • הנגשת הנציבות לאוכלוסיות נעדרות ממגישי התלונות. תהליך ליצירת שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית וגופים העוסקים בזכויות וסיוע משפטי, במטרה להגביר את נגישות הנציבות לאוכלוסיות נעדרות ממגישי התלונות. כחלק מהתהליך התבצע מיפוי, הכרות הדדית ויצירת אמון.

הצוות המקצועי שליווה את תהליכי השיתוף מטעם שיתופים: מירי יעקובי הורוביץ, אמבת דוד, דבורה אברמזון, ליאת בן משה

להמשך קריאה