תהליכי שיתוף בנציבות שירות המדינה 


מהלך שיתופי פעולה בין נציבות שירות המדינה לאקדמיה

פיתוח והפעלה של 'תכנית ממשקים' ליצירת שותפויות בין נציבות שירות המדינה וגורמי אקדמיה

מהלך שיתופי פעולה בין נציבות שירות המדינה לאקדמיה

הפעלה וליווי של תהליך שיתוף ליישום הרפורמה בשירות המדינה, 2015-2016

שיתופים זכתה במכרז מטעם נציבות שירות המדינה לשמש כגורם המפעיל, המייעץ והמלווה של השיח הבין-מגזרי netsivutבמטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה. הפעלת תהליך השיח הבין-מגזרי החלה בשנת 2015 והסתיימה בשנת 2016. הייתה זו זכות מקצועית לקחת חלק ברפורמה שתכליתה שיפור שירות המדינה.

השולחן לממשקי נציבות-אקדמיה הוקם מתוך אמונה כי שיתוף הפעולה והידע בין הנציבות לגופי המחקר והאקדמיה יוביל לאפקטיביות ממשלתית רבה יותר ולתועלת ציבורית רחבה. זאת מתוך הבנת החשיבות של המחקר והידע בתחומי עבודת הנציבות.

"תכנית ממשקים” היא תכנית פעולה למיסוד הקשר ושיתוף הפעולה השוטף בין האגף לתורה וניהול ידע בנציבות שירות המדינה, לבין גופי אקדמיה ומחקר, בתחומי המדיניות והמנהל הציבורי, ניהול כוח אדם, הנדסת תהליכים ותחומי מחקר נוספים המשיקים לעבודת נציבות שירות המדינה.

הצוות המקצועי שליווה את המהלך מטעם שיתופים: אברהם אסבן, ד"ר גלי סמבירא, לאה לנדמן, עו"ד תהלה פרידמן נחלון, נעם לוי-ארז.

להמשך קריאה
ציר פעילות
28.05.2015
המפגש הראשון של תכנית ממשקים

המפגש עסק בשאלה – מהו מודל ההפעלה המיטבי לשיתוף פעולה במונחים של תוצאות, תפוקות, תהליכים ותשומות. נכחו בו חוקרים בכירים מהאקדמיה ומגופי מחקר וצוות מטה יישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה. 

המפגש הראשון של תכנית ממשקים
25.06.2015
המפגש השני של תכנית ממשקים

המפגש עסק בכיווני הפעולה נוכח תובנות המפגש הראשון, וניסוח המנגנונים הנדרשים לשם יישום שיתוף הפעולה הניתנות להמשגה בדמות שתי מגמות מרכזיות: איגום וניתוח ידע קיים ויצירת ידע חדש

לסיכום המפגש
22.10.2015
המפגש השלישי של תכנית ממשקים

מטרות המפגש היו השקת "תכנית ממשקים"– תכנית העבודה לשנת 2016, יציאה לדרך והתנעה של הועדה המייעצת

לסיכום המפגש
המפגש השלישי של תכנית ממשקים
ללוח הפעילות ורשימת המפגשים
עוד בתהליכי שיתוף בממשלה

כוח המשימה לקידום נשים בשירות המדינה

הקמה והפעלה של כוח משימה רב- מגזרי במטרה להעלות את מספר הנשים בעתודות ניהוליות בנציבות שירות המדינה

לעמוד התוכנית

השולחן העגול בנושא המערך התומך בניצולי השואה

השולחן הוקם במטרה ליצור מערך תומך לניצולי השואה, שייתן מענה לצורכי הניצולים אשר מעבר לזכויות הכספיות. שיתופים נבחר לגוף המפעיל, המייעץ והמלווה לשולחן

לעמוד התוכנית

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה מהווה פלטפורמה לאומית לכינון ולניהול השיח בין שלושת המגזרים. שיתופים היה הגוף המפעיל והמלווה של השולחן מהקמתו ב-2008 ועד 2017

לעמוד התוכנית

מבקר המדינה: שיתוף הציבור בנושא קשישים סיעודיים

שיתופים נבחר להיות הגוף המתכנן והמבצע של תהליך שיתוף ציבור עבור משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בנושא טיפול המדינה בקשישים סיעודיים

לעמוד התוכנית

צוות בין-מגזרי לעידוד תרבות יזמית במערכת החינוך

הפעלת שולחן ייעודי של משרד החינוך לפיתוח מודלים לקידום תרבות יזמית בית ספרית, במטרה לשפר את מערכת החינוך

לעמוד התוכנית