שיתוף ציבור בנושא חיסון נגד נגיף הפפילומה 


שיתוף ציבור בנושא חיסון נגד נגיף הפפילומה

תהליך שיתוף ציבור בתכנית החיסונים לילדים ונוער במשרד הבריאות

שיתוף ציבור בנושא חיסון נגד נגיף הפפילומה

הפעלה וליווי של תהליך שיתוף ציבור בנושא חיסון נגד נגיף הפפילומה, 2015-2016

שיתופים זכתה במכרז מטעם "הוועדה לשיתוף הציבור בתכנית החיסונים לילדים ונוער" במשרד הבריאות, לשמש לוגו משרד הבריאותכגורם המפעיל, המייעץ והמלווה של תהליך שיתוף הציבור שמוביל המשרד בנושא היענות לחיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי. הפעלת תהליך השיח הבין-מגזרי החלה במהלך הרבעון האחרון לשנת 2015.

המהלך כלל את זיהוי המשתנים העיקריים אשר משפיעים על ההחלטה להתחסן נגד נגיף הפפילומה האנושי. מתוך הבנת החשיבות של גיבוש מדיניות אפקטיבית, הופעלו מספר כלים מקצועיים לטובת גיבוש תוצרים יישומיים ואיכותיים.

רקע למהלך

על אף ששיעור כיסוי החיסונים הארצי בישראל הינו יחסית גבוה, בשנים האחרונות ניכר כי קיימת תופעה הולכת וגדלה של הורים המסרבים לחסן את ילדיהם. שיעורים נמוכים במיוחד נצפו בקרב: האוכלוסייה החרדית, אוכלוסייה בעלת מעמד חברתי כלכלי גבוה ובקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב.

הטעמים לשיעורי היענות נמוכים בקרב אוכלוסיות אלו מגוונים מאוד. ירידה בשיעור כיסוי החיסונים עלולה להוביל להתפרצות של מחלות זיהומיות, הניתנות למניעה על ידי חיסונים, ולעלייה בשיעור המחלות הזיהומיות בקרב הילדים שאינם מחוסנים.

הוועדה לשיתוף ציבור בתכנית החיסונים לילדים ונוער בחרה לבצע הליך שיתוף ציבור בנושא היענות הציבור לחיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי, המהווה את המחולל הבלעדי לסרטן צוואר הרחם וליבלות באיברי המין.
מטרות

מטרות

מטרת המהלך היתה זיהוי המשתנים העיקריים היכולים להשפיע על ההחלטה להתחסן נגד וירוס הפפילומה.

מטרות המשנה היו:

  • התייעצות עם הציבור בנוגע לסיבות ו/או לנסיבות המניעות אוכלוסיות בחברה להימנע מנטילת החיסון, בדגש על אוכלוסיות בעלות אחוז התחסנות נמוך.
  • התייעצות עם הציבור בנוגע לסיבות ו/או נסיבות המניעות 63% מהאוכלוסייה בבחירתם ליטול את החיסון ("למידה מהצלחות").
  • מתן מידע רלוונטי על החיסון למשתתפי הליך שיתוף הציבור ולגורמי מפתח ומנהיגות בקהלי היעד.
  • הגברת האמון במשרד הבריאות, של המשתתפים וגורמי מפתח באוכלוסיות היעד

דרכי שיתוף

שיתוף הציבור התבצע באמצעות פנייה לציבור באמצעות סקר מקוון בשפות העברית והערבית. בנוסף התבצעו ראיונות אישיים עם אמהות מהמגזרים השונים ועם מנהלי בתי ספר, על מנת ללמוד אודות המניעים בעד ונגד התחסנות האוכלוסייה.

אמצעי שיתוף נוסף היה קבוצות מיקוד עם הקהלים שהוגדרו כאסטרטגיים על ידי משרד הבריאות: אמהות מעשירונים סוציו-אקונומיים גבוהים, אמהות חרדיות, אמהות ערביות ואמהות מהמגזר הדתי לאומי.

הצוות המקצועי שליווה את המהלך מטעם שיתופים: אברהם אסבן, ד"ר עטרה קניגסברג-ראם, שרית טביב-מילמן, רות שמעון-נעים, נעם לוי ארז.

תיאור התהליך

גנט מתודולוגיה בריאות

 

 

 

 

 

 

 

 

להמשך קריאה