השולחן העגול במשרד ראש הממשלה 


השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

הפעלה וליווי של השולחן העגול במשרד ראש הממשלה מאז הקמתו ב-2008

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

הפעלה וליווי של השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד ראש הממשלה, 2008 -2017

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה הוקם ביולי 2008 לאור תפיסה שגובשה במשרד ראש הממשלה לאחר מלחמת
לבנון השנייה, וכחלק מתהליך הפקת הלקחים שבוצע לאחריה. השולחן הוקם בהתאם להחלטת ממשלה 3190 מפברואר 2008 בדבר הסדרת היחסים בין הממשלה, המגזר השלישי והמגזר העסקי הפועל להשגת מטרות ציבוריות. השולחן מונה 36 נציגים – 12 נציגים מכל מגזר.

ארגון שיתופים נבחר להיות הארגון המפעיל ומלווה מקצועית את השולחן מאז הקמתו ועד לשנת 2017. השולחן העגול מהווה פלטפורמה לאומית לכינון ולניהול השיח בין שלושת המגזרים, ופועל על בסיס מסמכי מסגרת אותם אישרו חברי השולחן בשנה הראשונה לכינונו.

השולחן עוסק בנושאי רוחב – בין-משרדיים ובין-מגזריים, ברגולציה הנוגעת לארגוני המגזר השלישי וביחסים הבין-מגזריים, ובנושאים המצויים בליבת העשייה של הממשלה.

מידע נוסף על עבודת השולחן ניתן למצוא באתר שיתופי פעולה בין מגזריים של האגף לממשל וחברה, משרד ראש הממשלה

 

סקירות ומאמרים מתוך עבודת השולחן העגול:

 

 

להמשך קריאה
עוד תהליכי שיתוף בממשלה בליווי שיתופים

השולחן העגול בנושא המערך התומך בניצולי השואה

השולחן הוקם במטרה ליצור מערך תומך לניצולי השואה, שייתן מענה לצורכי הניצולים אשר מעבר לזכויות הכספיות. שיתופים נבחר לגוף המפעיל, המייעץ והמלווה לשולחן

לעמוד התוכנית

מבקר המדינה: שיתוף הציבור בנושא קשישים סיעודיים

שיתופים נבחר להיות הגוף המתכנן והמבצע של תהליך שיתוף ציבור עבור משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בנושא טיפול המדינה בקשישים סיעודיים

לעמוד התוכנית

השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך

שיתופים נבחר להיות הגוף המסייע בהפעלת השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך. השולחן, אשר החל לפעול בשנת 2013, הינו תשתית לקיום שיח בין-מגזרי במגוון נושאים בעלי עניין משותף

לעמוד התוכנית

תהליך השיתוף של רשות הצעירים

הפעלת תהליך שיתוף פיזי ומקוון עבור הרשות לצעירים במשרד לשוויון חברתי, לקראת גיבוש תכנית לאומית לצעירים בישראל. בתהליך השיתוף לוקחים חלק נציגי ציבור הצעירים והצעירות, בכירים במשרדי הממשלה, אנשי מקצוע וארגונים העוסקים בתחום

לעמוד התוכנית

תהליכי שיתוף במטה הרפורמה בנציבות שירות המדינה

ארגון שיתופים זכה במכרז מטעם נציבות שירות המדינה להפעיל, לייעץ וללוות של השיח הבין מגזרי במטה ליישום הרפורמה בשירות המדינה, בין השנים 2015-2016

לעמוד התוכנית

שיתוף ציבור בנושא חיסון נגד נגיף הפפילומה

הוועדה לשיתוף ציבור בתכנית החיסונים לילדים ונוער בחרה לבצע בסיוע ארגון שיתופים הליך שיתוף ציבור בנושא היענות הציבור לחיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי

לעמוד התוכנית