משרד החינוך: קידום בריאות במערכת החינוך 


השולחן העגול במשרד החינוך: קידום בריאות במערכת החינוך

הובלת צוות בין מגזרי ליצירת שינוי מקיף בתחום קידום בריאות בבתי הספר ובגני הילדים

קידום בריאות במערכת החינוך

הובלה וליווי של צוות בין-מגזרי לקידום בריאות בבתי הספר ובגני הילדים, 2016

השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך החל לפעול בשנת 2013, ומציע תשתית לקיום שיח בין-מגזרי במגוון נושאים בעלי עניין משותף. שיח זה מתאפיין בהתכנסות של נציגים משלושת המגזרים: המגזר הראשון – הציבורי, המגזר השני – העסקי והמגזר השלישי החברתי לתהליך משותף. edu logo newמאפייניהם של כל אחד מהמגזרים ותרומתם הייחודית הם היתרון המרכזי של תהליכי שיתוף. ארגון שיתופים נבחר לארגון המפעיל והמלווה של השולחן העגול.

רקע למהלך

קידום בריאות במערכת החינוך הינו תחום רחב אשר משפיע על היבטים רבים בהתנהלות היומיומית של כולנו (שינה, הרגלי ניקיון, תזונה, ספורט ועוד). בשנים האחרונות פועל הפיקוח על הבריאות במשרד החינוך להובלת שינוי חינוכי–חברתי מקיף בתחום "קידום בריאות" בבתי הספר ובגני הילדים. בתוך כך, הוגדר על ידי משרד החינוך "מדרג הכוכבים" אשר מציין את בתי הספר בשלוש רמות מבחינת קידום הבריאות. 

היעד אשר הוצב על ידי משרד החינוך בשיתוף עם משרד הבריאות, הינו "מגיעים לכל בית ספר וגן עד שנת 2020". היעד יתבטא הלכה למעשה בכך שכל מוסדות החינוך (בתי ספר וגני ילדים) במדינת ישראל יהוו סביבה מקדמת בריאות עד שנת 2020 ברמת כוכב אחד לפחות, על פי מדרג הכוכבים.

משרד החינוך בחר לקדם את היעד "מגיעים לכל בית ספר וגן עד שנת 2020" באמצעות תהליך שיתוף בין מגזרי במהלכו כונסו נציגים משלושת המגזרים על מנת לסייע בתכנונו ויישומו.

אנו מאמינים כי לתהליך השיתוף הבין מגזרי, בו פועלים מגוון ארגונים למען מטרה משותפת, יתרונות רבים: 
• התהליך מאפשר פעילות ענפה בתחום קידום הבריאות בשלושת המגזרים ומונע כפילויות ובזבוז משאבים.
• מזמן פרספקטיבות מגוונות מהמגזרים השונים.
• מייצר כלי משמעותי לתכנון מדיניות.

מטרות הצוות הבין-מגזרי היו:
1. השתתפות בתכנון מדיניות ליישום היעד "מגיעים לכל בית ספר וגן" 
2. קידום התיאום ושיתופי פעולה בין ארגוניים ובין-מגזריים לקידום בריאות בחינוך

הצוות המקצועי שליווה את המהלך מטעם שיתופים: ד"ר בת חן וינהבר, ד"ר גלי סמבירא, רות שמעון-נעים

להמשך קריאה