שיתופים | המשרד לשוויון חברתי - תהליך שיתוף בנושא אזרחים ותיקים 


המשרד לשוויון חברתי – הקמת קהילות לאזרחים ותיקים

תהליך שיתוף ציבור של אגף בכיר לאזרחים ותיקים, המשרד לשוויון חברתי, בנושא הקמת קהילות משולבות לאזרחים ותיקים

המשרד לשוויון חברתי - תהליך שיתוף בנושא אזרחים ותיקים

מגפת הקורונה הציבה אתגר חדש  עבור אזרחים ותיקים עצמאיים. קבוצה זו של אזרחים ותיקים, שעד לפרוץ המגפה התאפיינה לוגו משרד שוויון חברתי 2בפעילות ובמעורבות רבה במעגלים המקיפים אותה, מצאה עצמה רחוקה ואף מנותקת ממעגלים אלו כתוצאה מהנחיות הריחוק החברתי.

על אף הסרת חלק מההגבלות על מפגשים חברתיים, נראה כי לאזרחים ותיקים רבים קושי להסתגל ל'שגרת הקורונה׳ וניכרת עליה מתמדת בשחיקת מנגנוני התמיכה החברתיים. שגרת החירום המתמשכת החריפה את בדידותם של האזרחים הוותיקים והביאה לעליה בכמה מדדים המצביעים על מצב נפשי ירוד (מסקר שבוצע ע"י ג'וינט בשילוב מכון המחקר ERI במאי 2020 ובספטמבר 2020).

לאור האמור, האגף לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי גיבש בסוף שנת 2020 תכניות שמהותן העלאת החוסן האישי והרחבת המעגל החברתי במטרה לצמצם את תחושת הבדידות של אזרחים ותיקים עצמאיים.

אחת היוזמות שגובשו הינה תכנית להקמת קהילות של אזרחים ותיקים, אשר חבריהן ייפגשו באופן משולב, מקוון ופנים-מול-פנים, במטרה להגדיל את מעגלי ההשתייכות של חבריהן ולסייע בהפגת הבדידות, תוך שמירה על מגבלות הריחוק החברתי. 

תהליך השיתוף, בליווי ארגון שיתופים, נועד לדון בשאלות ממוקדות לקידום גיבוש תכנית מיטבית שמטרתה לסייע בהפגת בדידות של אזרחים ותיקים בזמן מגפת הקורונה. תהליך השיתוף כלל פנייה למומחים, יועצים, אנשי שטח ואזרחים ותיקים באמצעות קבוצות מיקוד ייעודיות וכן קיום מעגל שיח מקוון רחב לכלל הציבור.

>> למצגת המסכמת של תהליך השיתוף

להמשך קריאה
ציר פעילות
01.12.2020
מפגש היוועצות עם אזרחים ותיקים מהחברה הערבית
23.12.2020
מפגש היוועצות בהשתתפות מומחים, יועצים ואנשי שטח
11.01.2021
מפגש היוועצות עם אזרחים ותיקים תושבי ערים
ללוח הפעילות ורשימת המפגשים