שיתופים | תהליכי שיתוף ציבור במשרד לשוויון חברתי 


תהליכי שיתוף ציבור במשרד לשוויון חברתי

ליווי, סיוע והפעלה של תהליכי שיתוף עבור אגפי המשרד בנושאים שונים

תהליכי שיתוף ציבור במשרד לשוויון חברתי

ארגון שיתופים ליווה את המשרד לשוויון חברתי ואת אגפי המשרד בתהליכי שיתוף ציבור שונים ומגוונים, בין השנים 2018-2021. תהליכים אלו כללו שיתוףלוגו משרד שוויון חברתי 2 סביב סוגיות רבות, בהן: ליווי בכתיבת התוכנית הלאומית, אפיון מנגנונים לשיתוף צעירים, בניית קהילה לטרנספורמציה דיגיטלית, ליווי האגף לאזרחים ותיקים בבניית תכנית משולבת לאזרחים ותיקים ועוד.

המשרד לשוויון חברתי רואה בתהליכי שיתוף ציבור חלק מהותי מתהליכי העבודה של אגפי המשרד, ובשנים האחרונות משלב ומעודד ביצוע תהליכי שיתוף בכל עבודת אגפי המשרד ובפרויקטים השונים אותם המשרד מקדם.

במסגרת עבודתנו עם המשרד לשוויון חברתי, ליווינו וסייענו בביצוע תהליכי שיתוף החל משלבי התכנון, החשיבה ועד לשלבי הביצוע.

 
התהליכים שליווינו במשרד לשוויון חברתי:

 

ישראל דיגיטלית:

רשות הצעירים:

אגף בכיר אזרחים ותיקים:

להמשך קריאה