השולחן העגול בנושא זכויות ניצולי השואה 


השולחן העגול בנושא מערך תומך בניצולי השואה

שולחן משימתי להקמת מערך תומך שייתן מענה לצרכים נפשיים, חברתיים ופיזיים של ניצולי השואה 

השולחן העגול בנושא המערך התומך בניצולי השואה

הפעלה וליווי של השולחן העגול בנושא מערך תמיכה בניצולי השואה, 2015-2017

השולחן העגול המשימתי בנושא המערך התומך בניצולי שואה הוקם במטרה ליצור מערך תומך לניצולי השואה, אשר ייתן מענה לצורכי הניצולים אשר מעבר לזכויות הכספיות, ובכלל זה צרכים רגשיים, חברתיים, נפשיים ופיזיים, יונגש לכלל הניצולים בהתאמה למצבם הפיזי ויאפשר להם ניצול אפקטיבי של תוכניות ושירותים. 

השולחן הובל על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, המשרד לשוויון חברתי, מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל וועידת התביעות בישראל. ארגון שיתופים שימש כגורם המפעיל, המייעץ והמלווה של השיח הבין-מגזרי, לאחר שזכה במכרז.

רקע למהלך

בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי ומבורך בנושא זכויותיהם של ניצולי השואה, אשר התבטא בהכרה במעגלים רחבים יותר של ניצולים, כמו גם בהרחבת הזכויות והסיוע הסוציאלי לניצולים, במסגרת תוכנית לאומית לסיוע לניצולי השואה בהיקף של מיליארד ש"ח.

השולחן הוקם מתוך הכרה כי התמיכה בניצולי השואה מציבה לנו אתגרים מורכבים כחברה וכמדינה. עם הזדקנותם, צרכי הניצולים נהיים מורכבים יותר ויותר. רבים מהניצולים זקוקים ליותר תרופות, לעזרה בבית, לסיוע ולסיעוד. התמיכה בניצולי השואה אינה תמיד פונקציה של תקציב. הבדידות בגיל מבוגר קשה יותר, במיוחד למי שאיבדו את משפחתם ונושאים בנפשם את צלקות הזוועות שעברו.

בנוסף – ישנם גורמים רבים בעוסקים בליווי ובתמיכה בניצולים: משרדי ממשלה, ועידת התביעות, מרכז הארגונים של ניצולי השואה, רשויות מקומיות, ארגוני חברה אזרחית, מתנדבים וגורמים פרטיים. כולם עושים עבודת קודש ולכולם מטרה משותפת. עם זאת, קידום שיתוף הפעולה והתיאום בין הגורמים הללו יסייע לגבש את המענים האפקטיביים לציבור הניצולים, לרבות את המענה הנכון לכל ניצול וניצולה. למידע נוסף על השולחן ראו את תקציר המנהלים

סרטון מסכם

יושבי הראש של השולחן

בראש השולחן העגול המשימתי בנושא המערך התומך בניצולי שואה עמדו ארבעה יושבי ראש:

 

חברי השולחן

חברי השולחן העגול היו נציגי המגזר הציבורי ממשרדי ממשלה והשלטון המקומי ונציגי עמותות מהמגזר השלישי, העוסקות בליווי ובתמיכה בניצולי שואה. לרשימת החברים לחצו כאן

צוותי עבודה

מליאת השולחן החליטה על הקמת שני צוותי עבודה יישומים. הצוותים התבקשו להסתמך ככל האפשר על מענים קיימים, לבחון אפשרות לטייבם ולהנגישם, ובמידת הצורך – לבחון מענים חדשים:

  • צוות מענים חברתיים: הצוות התבקש לגבש המלצות לטיוב תוכניות ושירותים שתפקידם לתת מענה לצרכים חברתיים של הניצולים (בראשם – בעיית הבדידות), תוך ואבחנה בין צרכי קבוצות הניצולים השונות, ומתן דגש על התנדבות (איתור, גיוס, מיון והשמת מתנדבים; הדרכה, ליווי וייעוץ מתמשכים למתנדבים; מעקב ובקרה וכיו"ב). חברי הצוות הינם אנשי שטח מהמגזר הציבורי והמגזר השלישי בעלי נסיון מקצועי בתחום ההתנדבות בהקשריה השונים. 
  • צוות מענים רפואיים-נפשיים: התבקש למפות את צרכי הניצולים בהקשר של מענים רפואיים, פרא-רפואיים, נפשיים וטיפולים תומכים בחלוקה לקבוצות הניצולים השונות ולגבש המלצות לטיוב המענים הנ"ל והנגשתם، תוך מיקוד באוכלוסיית מרותקי הבית. בצוות חברים אנשי מקצוע ממקצועות הרפואה, סיעוד, טיפולים נפשיים, עבודה סוציאלית, נציגי משרדי ממשלה, קופות חולים, עמותות ועוד. 

התהליך הסתיים במאי 2017, במליאת סיכום בה הוצגו תוצרי המהלך.

הצוות המקצועי שליווה את המהלך מטעם שיתופים: רכזת השולחן: רות שמעון נעים. יועצות: עו"ד ענת קבילי, ד"ר עטרה קניגסברג-ראם.

להמשך קריאה
ציר פעילות
01.01.2015
ינואר-מאי 2015: מיפוי והערכה

ראיונות, קבוצת מיקוד, סקר ניצולים ועיצוב תהליך השיח

01.06.2015
יוני-ספטמבר 2015: עבודת 2 צוותי המשימה

סוף יוני הופץ קול קורא לקבלת מידע

08.06.2015
השולחן העגול: מליאה ראשונה

למליאה קדמה עבודת הכנה של 4 חודשים במסגרתה ראיונו כ-35 גורמים מרכזיים מהרשות לזכויות ניצולי השואה ובשלושת המגזרים, קבוצות מיקוד בהשתתפות 22 משתתפים/ות בנושא צרכי ניצולי שואה והמענים בקהילה וכן סקר צרכים בקרב 42 ניצולי שואה. למצגת המליאה לחצו כאן

איגרת המליאה
השולחן העגול: מליאה ראשונה
ללוח הפעילות ורשימת המפגשים
עוד בתהליכי שיתוף בממשלה

כוח המשימה לקידום נשים בשירות המדינה

הקמה והפעלה של כוח משימה רב- מגזרי במטרה להעלות את מספר הנשים בעתודות ניהוליות בנציבות שירות המדינה

לעמוד התוכנית

מבקר המדינה: שיתוף הציבור בנושא קשישים סיעודיים

שיתופים נבחר להיות הגוף המתכנן והמבצע של תהליך שיתוף ציבור עבור משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, בנושא טיפול המדינה בקשישים סיעודיים

לעמוד התוכנית

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה

השולחן העגול במשרד ראש הממשלה מהווה פלטפורמה לאומית לכינון ולניהול השיח בין שלושת המגזרים. שיתופים היה הגוף המפעיל והמלווה של השולחן מהקמתו ב-2008 ועד 2017

לעמוד התוכנית

השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך

שיתופים נבחר להיות הגוף המסייע בהפעלת השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך. השולחן, אשר החל לפעול בשנת 2013, הינו תשתית לקיום שיח בין-מגזרי במגוון נושאים בעלי עניין משותף

לעמוד התוכנית

השולחן העגול במשרד החינוך - הסדרת תכניות חיצוניות

מהלך בהובלת שיתופים לגיבוש המלצות למשרד החינוך בנוגע להסדרת תכניות חיצוניות במערכת החינוך

לעמוד התוכנית

השולחן העגול במשרד החינוך: מנגנוני תאום בשגרה ובחירום

בשנת 2015 עסק השולחן העגול הבין מגזרי במשרד החינוך בגיבוש מנגנוני תיאום ושותפות בראיה אסטרטגית בזמן שגרה ובזמן חירום, בין משרד החינוך והרשויות המקומיות לבין החברה האזרחית והקהילה העסקית

לעמוד התוכנית