שיתופים | השולחן העגול במשרד החינוך - תהליך היוועצות בנושא תיק תלמיד 


השולחן העגול במשרד החינוך – תהליך היוועצות בנושא תיק תלמיד

השולחן העגול במשרד החינוך - תהליך היוועצות בנושא תיק תלמיד

כיום, נתוני תלמידים מנוהלים במערכות מידע רבות – במשרד החינוך, ברשות המקומית, בבתי-הספר, ברשתות חינוך, בארגוני מגזר שלישי וכיו"ב.

לקראת מהלך להסדרת הניהול והשימוש בנתוני תלמידים במערכת החינוך, בראי ההזדמנויות והאתגרים שמזמן עידן המידע, קיים משרד החינוך בשנים 2018-2019 תהליך היוועצות, במטרה לזקק תובנות שיסייעו בתהליך ההסדרה בתחום זה.

מטרת השיח היתה לייצר היזון חוזר לגבי כיווני הפעולה שעל הפרק, באופן שימקסם את ההזדמנויות ויצמצם את האתגרים, ככל שניתן. ארגון שיתופים, כגוף המסייע להפעלת השולחן העגול הבין מגזרי במשרד החינוך, ליווה את תהליך ההיוועצות.

להמשך קריאה