תהליך פיתוח במדרשה הלאומית למנהיגות ממשל וניהול 


תהליך פיתוח במסגרת המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול

פיתוח קונספטים בין-מגזריים ובין-משרדיים להיוועצות במסגרת המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול

תהליך פיתוח במסגרת המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול

מהלך היוועצות בין-מגזרי במדרשה למנהיגות, ניהול וממשל, 2015-2016

כחלק מהליווי המקצועי שסיפק ארגון שיתופים לנציבות שירות המדינה, עסק צוות שיתופים בפיתוח והפעלה של היוועצויות בין-מגזריות ובין-משרדיות במסגרת המדרשה למנהיגות, ניהול netsivutוממשל הממוקמת בירושלים.  

במסגרת זאת עסק הצוות המקצועי של שיתופים בפיתוח פרויקטים יישומיים ללומדים במדרשה, בהם ייסוד 'כנס ירושלים' כבמה המרכזית לעיצוב ופיתוח השיח של השירות הציבורי בישראל, בו יוצגו תהליכי מטה ותכניות עבודה כלל ממשלתיות, בין משרדיות ובין-מגזריות כמופע השנתי המרכזי של פעילות המדרשה הלאומית.

כמו כן עסקנו בפיתוח קונספט 'בית היוצר' – להעצמת יכולות החשיבה והתכנון של הדרגים המקצועיים הבכירים במשרדי הממשלה.

הצוות המקצועי שליווה את המהלך מטעם שיתופים: אברהם אסבן, ד"ר גלי סמבירא, יותם הכהן, נעם לוי ארז.

להמשך קריאה