קידום נשים בשירות המדינה 


כוח המשימה לקידום נשים בשירות המדינה

הפעלת כוח משימה רב-מגזרי לצורך גיבוש דרכי פעולה להעלאת מספר הנשים בתפקידי ניהול בשירות המדינה

כוח המשימה לקידום נשים בשירות המדינה

הקמה והפעלה של כוח משימה רב-מגזרי לקידום נשים במגזר הציבורי, 2015-2016

במסגרת הרפורמה לשיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בשירות המדינה, פועל האגף לשוויון מגדרי בנציבות שירות netsivutהמדינה במטרה להביא לשוויון מגדרי בדרגות הגבוהות של תפקידי הניהול בשירות הציבורי, וזאת באמצעות יישום דו"ח שטאובר.

ארגון שיתופים נבחר על ידי נציבות שירות המדינה להקים ולהפעיל כוח משימה רב-מגזרי לשיתוף בידע, שהורכב מראשי ארגונים וגופים רלוונטיים מהמגזר השלישי ומתאגידים העוסקים בנושא, על מנת לפעול יחד עם האגף לשוויון מגדרי לטובת יישום הדו"ח.

מטרה נוספת של כוח המשימה הרב-מגזרי הייתה לעמוד עד שנת 2019 ביעד הממשלתי שנקבע בדו"ח שטאובר, והוא להגיע ל-50% נשים בדרגים הבכירים בשירות המדינה.

במסגרת המהלך התקיים תהליך שיתוף ציבור מקוון באמצעות פלטפורמת "מעגלי שיח" מבית שיתופים, בו השתתפו מאות בעלי תפקידים בשירות הציבורי ובקרב הציבור הרחב, והעלו הצעות ורעיונות שיסייעו להגעה ליעד של 50% נשים בתפקידי ניהול בשירות המדינה. 

הצוות המקצועי שליווה את המהלך מטעם שיתופים: אברהם אסבן, נעם לוי-ארז, ד"ר גלי סמבירא, לאה לנדמן.

להמשך קריאה
ציר פעילות
28.03.2016
המפגש הראשון של כוח המשימה

מטרת המפגש היתה בחינת האפשרויות לקיום שיתופי פעולה בין מגזריים בנושא קידום נשים בשירות המדינה ע"מ להגיע ליעד של 50% נשים בעתודות ניהוליות. לסיכום המפגש

26.06.2016
שיתוף ציבור מקוון בנושא קידום נשים

מהלך מקוון בו השתתפו מאות בעלי תפקידים בשירות הציבורי ובקרב הציבור הרחב, והעלו הצעות לטובת הגעה ליעד של 50% נשים בתפקידי ניהול בשירות המדינה

שיתוף ציבור מקוון בנושא קידום נשים
18.07.2016
המפגש השני של כוח המשימה

המפגש התמקד בשתי ההמלצות הראשונות ובחינת יישומן – גיבוש תכנית מנטורינג לנשים, רתימת מנהלים בכירים ויצירת תודעה מגדרית בקרב עובדים/ות בכירים/ות והנהלה בשירות המדינה. לסיכום המפגש

 

ללוח הפעילות ורשימת המפגשים